13 oktober 2014

Djurförbud - Yrkesförbud - Dubbelbestraffning

Ett väldigt vanligt myndighetsgrepp idag är att dela ut djurförbud åt alla håll...
Det var något som jordbruksminister Margareta Winberg på sin tid skärpte - utan att titta i tredje rikets djurskyddslag för att få några varningar. Hon bestämde att när en djurägare fått tre förelägganden skulle djurförbud inträda automatiskt.
(Ungefär som kravet på miljöbesök från myndigheterna hos varenda bonde minst vart tredje år. Hos vilka andra företagare gör man det?)
Nåväl, detta har numera utvecklats till en missbruk av myndigheterna och - som tur är - inte stämmer riktigt överens med kontinental rättssystem, som ju ändå numera styr även Sveriges rättsväsende. Även om vi i detta land inte riktigt insett det. Åtminstone inte inom den juridiska världen.... ( Och politiken )

I en tingsrättsdom häromdagen jämfördes djurförbud med yrkesförbud. Djurförbud är alltså inte prövat i domstol, men då försvaret tog upp denna "administrativa åtgärd" som myndigheterna delat ut, plus att hela frågan förövrigt prövats i tingsrätten, så nämndes djurförbudet i domen. Som "lök på laxen". Och alltså som av domstolen jämställdes med yrkesförbud.
Därmed kommer frågan om dubbelbestraffning upp till ytan på allvar även angående djurförbud!

Därmed blir nedan beslut av Högsta Domstolen vägledande även för fenomenet Djurförbud.
Det borde bli resultatet...(?)
Men då tingsrättsdomen, som egentligen blev ett frikännande, ändå fastnade i några bagateller av subjektiv karaktär så är inte fallet kristallklart - ännu!
(De subjektiva momenten använder ofta domstolen för att slippa överklagande som gör rättsprocessen dyr - för samhället - och avväpnar den dömde på både stridslust och medel för vidare kamp då rättegångskostnaderna blir betungande för den enskilde.)
Att få rätt i svensk domstol heter pengar!

I nedan länk finns det senaste vägledande beslutet.
Europadomstolen tycker att det är onödigt att varje mål av liknande karaktär måste avgöras i deras domstol utan att det nationella rättsväsendet borde kunna förstå vad man säger och inrätta det nationella regelverket efter detta... ( punkt 21 )
Märkligt att man på den nivån i rättsväsendet behöver använda så enkla argument.
Begriper inte svenska jurister och politiker det enkla budskapet som är på dagisnivå?
Får man en smäll på fingrarna så skall man inte göra om det!
(Läs gärna de följande punkterna 22 och 23 som borde medföra att de 1200-1400 svenska medborgare med djurförbud borde slippa djurförbudet omedelbart....)
Då de flesta som blivit dömda för djurplågeri i domstol aldrig fått djurförbudet ihop med domen utan som en "administrativ åtgärd" av myndigheterna. Om djurförbud utdelas alls. En ren dubbelbestraffning enligt Europadomstolen. Och de som fått djurförbud utan någon koppling till domstolsprövning bör bli befriade från Djurförbudet omedelbart!!

http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2013/2013-07-16%20O%201526-13%20Beslut.pdf

Tillägg:
...överträdelse också utöver både straff och djurförbud kan medföra avdrag på jordbruksstöden. De EU-stöd som är kopplade till djurhållning försvinner ju automatiskt, så ett djurförbud kombinerat med ett straff i TR (FR) innebär således en trippelbestraffning!

1 kommentar:

  1. Till ovanstående kan tilläggas att Sverige sedan 1995 är medlem i EU och också har att rätta sig efter stadgan om de grundläggande rättigheterna. På området djurskydd för de animalieproducerande djuren finns särskilda direktiv utfärdade av gemenskapen. Dessa direktiv är riktade till medlemsstaterna och inte enskilda medborgare, men den nationella lagstiftningen som länderna antar måste uppfylla vad som föreskrivs i direktiven. En händelse som i svensk lagstiftning anses som straffbar kan därför vara fri från straff enligt EU-rätten som i dessa fall har företräde.

    Detta skall särskilt beaktas eftersom en överträdelse också utöver både straff och djurförbud kan medföra avdrag på jordbruksstöden.

    SvaraRadera