9 november 2014

Familjejordbrukets år

Som jag nämnt tidigare så är 2014 "Familjejordbrukets år".
Givetvis inget för svenska förhållanden....

I en artikel resoneras om ämnet.
En svensk avhandling kom lämpligt för någon månad sedan.
(http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/10/smaskaligt-jordbruk-kan-matta-manga-munnar/)

Överensstämmelsen mellan artikeln i nedan länk och Kristina Belfrages avhandling är påfallande. Men en helt avgörande faktor saknas i referatet om avhandlingen.
Likaså fattas samma faktor i resonemanget om det globala småskaliga familjejordbruket.
Något som skiljer Sverige från övriga bönder på planeten..
Skatterna.

Ingenstans har man ett så extremt skattetryck på låga inkomster.
Visserligen balanseras detta med en relativt frikostig social transferering.
Bidrags- Sverige.
Men det gäller inte alla, så vissa verksamheter funkar därför inte...
Som småskaligt jordbruk. Det som anses föda världens befolkning....
Därför försvinner nu svenskt småskaligt jordbruk. En verksamhet som varit beroende av en aktiv svensk jordbrukspolitik sedan den stora subventionsvågen efter den globala livsmedelskrisen i början av 1970- talet...
Eftersom skatteuttaget måste balanseras med bidrag och stöd.

http://www.trust.org/item/20141106222038-eho49/

http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/04/ur-novellsamlingen-den-siste.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar