15 november 2014

Funderingar

ATL kan man läsa följande rubrik om problemen inom slaktsvinuppfödningen. Det är uppenbart så att andra länder som tidigare klarat sig rätt bra i förhållande till de svenska som bara har problem med en liten del av svinet, grisknorren.
"Politiska orsaker bakom importstoppet"
Peter Knapp, aktiv inom European Pig Selection andProduction Association, menar att det orsakerna till det ryska importstoppet av griskött från EU är politiska. Han vittnar om oro och uppgivenhet bland europeiska grisbönder.
Nu har även European Pig Selection and ProductionAssociation analyserat situationen och kommit fram till att det är politiska orsaken som är orsaken till det ryska importstoppet.
Jag funderar på om LRF gjort samma analys när det gäller tillståndet i det svenska jordbruket och vad man i så fall kommit fram till. Är det möjligen så att det även i vårt land kan finnas politiska åsikter som är orsaken till tillståndet inom den svenska jordbruksnäringen och ännu intressantare är naturligtvis om man lika tydligt kommer att offentliggöra analysresultatet.

Ulf Pettersson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar