7 november 2014

Gamla lösningar på nya problem

Tyvärr ser inte den nye jordbruksministern ut att ha mycket annan uppfattning än sin företrädare. Att export av jordbruksprodukter är lösningen på alla problem för svenskt lantbruk. Nåväl, då får väl lantbrukarna ta besluten själva....

Processen har fortgått sedan några år tillbaka. Priserna globalt har rasat på jordbruksprodukter. I ett land som Sverige, ett högkostnadsland med en liten lantbruksbefolkning, borde en snabbt sjunkande lönsamhet ge omedelbar effekt.
Via konkurser...

I ett land med många småbönder blir reaktionen mer av social karaktär.
Man protesterar. Och drar åt svångremmen...
Men detta tycks inga politiker riktigt inse...
Så man tillsätter utredningar som får flera år på sig att komma till ett resultat.
Och då är problemet redan löst...
På något sätt.

http://www.regeringen.se/sb/d/19627/a/249515

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar