14 november 2014

GMO ett lokalt politiskt beslut

Så har då, nästan, GMO - frågan lösts i Bryssel. Så att inga stötestenar skall finnas för införande angående denna fråga i handelsavtalet med USA, TTIP.
Man vill delegera ner frågan till nationell nivå. Avgörandet för odlingen blir ett nationellt beslut. Hur kommer detta att organiseras i Sverige? Blir det politiska beslut varje gång en odlingsansökan sker, eller hanteras på tjänstemannanivå. Länsstyrelsen eller Jordbruksverket?
Nästa steg blir då hur detta i varje situation, i varje enskilt odlingsfråga kommer att hanteras lokalt och därmed hos varje berörd medborgare.
Hur kommer då vi som medborgare att agera?

Troligen blir det en ständig kamp mellan de som vill införa olika GMO - grödor och de som inte vill se dessa. Och denna strid kommer att ske i riksdagen, i regionpolitikern, i myndigheterna och ute i kommunerna....
Folk blir lika osams i GMO- bråket här i Sverige som i USA. För vi tror väl inte att det är tyst och stilla där borta?
Folk protesterar vilt! Kräver att all livsmedel med inslag av GMO skall redovisas för konsumenten. Man befarar att handelsavtalet TTIP skall stoppa möjligheterna för information till konsumenterna. Med TTIP som lagligt instrument.

Bönderna själva, de som odlar, har sakta anpassat sig. De har insett att även Europas bönder går samma väg, utan att lyssna på de varningar som de uttalat.
Den bön om stöd från de politiskt starka europeiska bönderna. Som de trodde starka.
Men som med den europeiska ekonomiska krisen förlorat sin politiska styrka.
Och med Rysslandskrisen nu även förlorar den ekonomiska styrkan. Då EUs bönder hittills fått bära hela rysslandskrisens effekter.
GMO kommer starkt framöver. Kanske mest i Sverige?!
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4514

Ett tidigare inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar