29 november 2014

”HITTEPÅLAGAR”, LOGIK, VERKSAMHETSKRAV OCH TVÄRVILLKORUnderbara ord att höra för många, nu gäller det bara att föra samman de olika debattartiklarna till en som blir ännu tydligare. Här nedan följer ett försök, men det är viktigt att börja med rätt begrepp och reda ut vad som menas.
Jag börjar med verksamhetskraven eftersom resten är ren logik.

Ett verksamhetskrav är en helt vanlig svensk speciallagstiftning som bönderna skall följa och de utgör samtidigt ett villkor i jordbruksstöden.
Det är lättare att förstå om man tar andra exempel på verksamhetskrav och vad kan vara bättre än de som skall kontrollera verksamhetskraven. Det är djurskyddskontrollanterna, veterinärerna och juristerna.

Nu fick jag problem redan från början med djurskyddskontrollanterna. Jag hittade inga direkta verksamhetskrav på dessa, men lättare blev det med veterinärerna och juristerna. Här finns mycket tydliga verksamhetskrav i form av föreskriven godkänd kompetens inom sina områden.

Vem som helt får inte kalla sig för legitimerad veterinär eller advokat och samma sak gäller för våra läkare.

Vi har till och med gränsöverskridande bestämmelser inom EU och ett flertal uttalanden i frågan från EU-domstolen. Man skall godta ländernas olika kompetenskrav.
Om man utgår från Jordbruksverkets och länsstyrelsernas tolkning av böndernas verksamhetskrav är det bara att tillämpa det logiska tänkandet.
Hästpratare, kvacksalvare med flera kan inte göra sig skyldiga till några överträdelser av verksamhetslagarna. De är fullvärdiga beslutsfattare i jordbruksstöden.

Det för mig onekligen in på de nästan bortglömda "förträngda minnenas" experter. Frågan är om veterinärerna och juristerna glömt bort sin egen yrkesstolthet och fortfarande lever med förträngda minnen eller förhåller det sig på det sättet att de i själva verket inte är annat än vanliga kvacksalvare med egna "Hittepålagar".

Min förhoppning är nu att alla skall förstå vad ett verksamhetskrav är. Frågan är bara varför det blir ett helsikes liv när någon utan utbildning ger sig in på veterinärerna och juristernas verksamhetsområde och samma sak inte gäller för jordbrukarna. Verksamhetskrav som verksamhetskrav.

Ulf Pettersson


1 kommentar:

  1. Jordbruksverket har tydligen bytt ut "veterinär" till "handläggare" om man får tro på Tottes hemsida.

    SvaraRadera