28 november 2014

Intern cirkulation av fosfor kan stoppas

Som jag påpekat gång på gång så är problemen med Östersjön inte jordbrukets skuld utan helt andra orsaker!
Denna artikel berättar man hur man från insatta i problemen resonerar...
Om cirkulerande fosfor.
Om bottensedimentens betydelse....
Detta är på tiden!
När skall lantbruksnäringen ta upp striden då man borde förstå detta problem - som biologisk näring!

http://www.recyclingnet.se/forskarnyheter/intern-cirkulation-av-fosfor-kan-stoppas/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar