19 november 2014

Kanske finns det hopp om den svenska rättvisan

I årtionden har förvaltningsrätten gått de svenska myndigheternas ärenden.
I de sociala myndigheternas ideér om omhändertagande av barn. I myndigheternas resonemang om djuromhändertaganden.....

Men nu kanske verkligheten även nått de svenska myndigheterna!
Att kanske normal europeisk rättstradition även gäller svensk domstoloch svenskt rättsväsende...?
Att Kalla Batongs rättsystem hör hemma i en annan tidsepok....

I nedan länk lyser ett ljus. Ett ljus i det svenska rättssystemets mörker.

http://forystablogg.wordpress.com/2014/11/19/madeleine-vann/#comment-606

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar