8 november 2014

Tjurhållning med mera

I veckans upplaga av finska lantbruksnyheter finns sådant som inte är nyheter.
Som detta citat:
"Det är möjligtvis så att vårt finländska jordbruk är i så pass akut behov av EU:s stöd för att klara sig i konkurrensen att vi inte borde kritisera stöd som går till andra medlemsländer. Medan vissa EU-medlemsländer i stället för att sköta sin egen jordbrukspolitik gärna har lagt sig i vilka stöd grannländerna får, har Finland av hävd legat lågt i den diskussionen."

Det intressanta är andra meningen...
Jag uppfattar det som en känga åt svenska LRF. För några år sedan klagade LRF på att finnarna stöttade sina bönder på ett mer markant sätt än vad svenska lantbrukare upplevde i Sverige.
Så man tyckte att finska bönder skulle få sänkt stöd....!!

Som man kan förstå så frestar sådant på grannsämjan...
Och man glömmer inte sådana övertramp.
Som ovan rader visar...

http://www.slc.fi/lf_ledare.asp?id=431

7 kommentarer:

 1. Jag har svårt att låta bli att kommentera ovanstående, men skall inte göras det med egna ord.

  Har tagit del av Synpunkten i senaste ATL när det gäller bidragen från EU där tre herrar, bland annat Sven-Erik Österberg, uppmanar vår nye landsbygdsminister att se på grannlandet Finland.

  "Ta även reda på hur man i Finland ofta lyckas med att tolka EU-reglerna till sin fördel och inte som i Sverige, alltför ofta, till sin nackdel. Inom landsbygdsområdet finns tyvärr sådana exempel på detta."

  En del av svaret på frågan kan man nog hitta i ett förslag till avgörande från en av EU-domstolens generaladvokater och som är känt sedan 2005:
  Slutkommentar
  54. Jag vill avsluta med en kommentar om stilen i kommissionens skriftliga yttranden i båda dessa mål. I sin replik i respektive mål använder kommissionen ett språk som jag anser är uppenbart olämpligt för en institution som vänder sig till domstolen och likaså till en medlemsstat. I mål C-53/05 har kommissionen sagt att Portugal inte klarar av att läsa direktivet och har anklagat Portugal för röveri och för att ha berövat upphovsmännen deras äganderätt och ha lagt beslag på deras immateriella rättigheter. I mål C-61/05 har kommissionen anklagat Portugal för fräckhet och att försöka luras, och undrar om de kan läsa. I båda handlingarna använder kommissionen en allmänt sarkastisk och hånfull ton. Oberoende av vem som har rätt och fel i denna talan om åsidosättande, anser jag att ett sådant språk och en sådan ton är oacceptabla.
  Domen
  41 Mot denna bakgrund skall kommissionens talan bifallas.
  42 Domstolen fastställer därför att Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 1 och 5 i direktivet genom att undanta alla kategorier av inrättningar som bedriver offentlig utlåning från skyldigheten att ersätta upphovsmännen för offentlig utlåning.

  Kommissionen har nu ställt över 300 frågor som skall besvaras när det gäller det nya stödprogrammet………………

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är närmast komiskt att en socialdemokratisk politiker resonerar som Österberg...
   Omvändelse under galgen??

   Radera
  2. Det finns liknande kommentarer om svenska toppjuristers läsförmåga från Bryssel, angående svensk oförmåga att implementera påpekanden om svensk lagstiftnings anpassning till internationella rättsliga principer...
   Något som ställer svensk domstol i skamvrån.
   Är våra domstolar ett enda dugg bättre än de så föraktade skådeprocesserna som skett i vår omvärld....?!

   Radera
  3. Kan det möjligen vara så att man börjar inse allvaret i dagens situation. Putin, försvaret, självförsörjningsgraden, Sverigedemokraterna mm?

   Radera
  4. Jag skulle vilja sätta upp orsakerna på annat sätt, Bryssel, ICA, SAAB, Stockholm.....

   Radera
  5. Aha, Du tänker på Stockholmssyndromet, ännu ett inlägg i ATL..

   Radera
 2. Om kronan faller ordentligt och vi fortsätter vår väg mot totalt importberoende så blir det gny och gnäll hos folket...
  Kanske att politiken insett det?
  Nej, de fattar inget...
  Politik är problembaserad. Uppstår ett problem så tar man i det då....

  SvaraRadera