15 november 2014

Total avgiftsfinansiering på gång?

En represenTANT från landsbygdsdepartementet talade på konferensen om att utöka djurskyddet och att utreda hur kontrollen av denna utökning skulle kunna avgiftsfinansieras. 

Avgift är på modern svenska ersättning för ordet skatt. För att blanda bort korten, ungefär som man kallar städare för lokalvårdare eller liknande språkförsköningar.

Kurreduttkung i Söderhavet! Pippis Pappa - en annan språkförändring, men av PK-natur.

HR

Länsstyrelserna ska redovisa hur mycket resurser som används till djurskyddsområdet, fördelat på de olika aktiviteter som ingår. I redovisningen ska intäkter från avgiftsfinansierad kontroll och en analys av den egna resursanvändningen ingå.Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 januari 2015.

http://www.ja.se/?p=46112&m=3433&pt=105
http://lantbruk.com/lantbruk/regeringen-kan-andra-avgiften-djurskyddskontroll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar