8 december 2014

Feedlots på Pampas

I nedan länkad artikel beskrivs hur framtidens majs- och sojabaserade köttdjursuppföding blir i Argetina. Man går från Evert Taubes beskrivning av Pampas till feedlots i USA -stil.
Allt beroende på den omstöpning av argentinskt jordbruk som beskrivs av Elisabeth Avendano (http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/12/gmo-i-argetina.html).

I denna finska artikel berättas så här:
"Den intensiva uppfödningen i utfodringsfållor ökar omsättningen markant inom den argentinska boskapsskötseln. Ett djur som betar på Pampas vidder slaktas mestadels efter två eller tre år. Kalvar i feedlots kan slaktas redan efter ett år."
Detta är helt enligt den ordning som klimatalarmisterna menar är den enda vägen för att minska utsläppen av klimatgaser från köttdjursuppfödningen. Snabbare omsättning minskar utsläppen per kilo producerat kött...
Det är givetvis något feltänk där, för då hade väl alla bufflar på Nordamerikas prärier gjort att klimatet redan hade havererat... (Tur att de nästan är utrotade..)
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4533

Eller litet mer i bilder....
http://www.filmsforaction.org/articles/unbelievable-photos-show-factory-farms-destroying-the-american-countryside/

2 kommentarer:

  1. Frågan är om man överhuvudtaget skall räkna "utsläpp" ingår i ett naturligt kretslopp. Kolatomerna i kornas fisar kommer ju från gräset och inte från underjorden...

    Metanet har en uppehållstid i atmosfären på 10 år innan det helt brutits ner till koldioxid och vatten. Detta gör att 1 miljard kor inte bidrar till något ökning av metanhalten i atmosfären över tiden. Däremot ger 1 miljard bilar 10 gånger så mycket utsläpp över samma period. Något som sällan diskuteras när man likställer kossan med en familjebil...

    Man tar inte heller någon hänsyn till den kolbindning som sker i naturliga betesmarker...

    Problemet är att hur mycket vi än effektiviserar per enhet så används ändå de frigjorda resurserna till att producera ännu mer billigt kött eller ännu fler bränslesnåla bilar....

    SvaraRadera