6 december 2014

LRF Media

LRF som organisation är en absurd skapelse.
Via en kupp i svensk Riksdag den 10 juni 1932 fick LRF, som det inte hette då, politiskt monopol på jordbrukspolitiska kontakter med statsmakten.
Det finns utomordentliga skrifter att läsa om hur detta gick till som t.ex. Bo Rothstein skrivit. Eller Reine Rydén.
Resultatet blev en kopia av nazitysklands jordbrukspolitiska upplägg. Förresten hade den tyska motsvarigheten till LRF en svenskättad ledare....

Nåväl, LRF har därigenom varit statens förlängda arm ut i jordbruket sedan dess.
När jag blev litet äldre än bara traktorgalen dräng insåg jag att det fanns problem. Det var synnerligen "lågt i tak" inom jordbrukets olika organisationer. Varför fattade jag inte, ty jag hade inte en aning om jordbrukets organisatoriska historia. Den fascistiska bakgrunden.
Fascism...?
Ja, därför att i övriga västra Europa upphörde allt som liknade fascism efter kriget. Åtminstone organisatoriskt. Men då Sverige stod utanför kriget medförde det att ingen upprensning skedde....

Mina första kontakter med censuren inom LRF - media var när en bekant blev redaktör för tidningen Ladugårdsförmannen i början av 1970- talet. Han insåg att det var nödvändigt att skriva om en del som inte vanligen gick att skriva, det som var tabu, censurerat.
Det innebar att han fick sitta i telefon för jämnan och höra hur ruttet hela jordbrukskooperationen var. Och då även LRF!
Till slut gav han opp och lämnade över redaktionsjobbet till andra.
Livet består av annat än bara elände...

Tiden gick och LRF, inklusive deras media, förändrades. Men alltid i efterhand. En "företagskultur" som sitter i väggarna. Ett vanligt fenomen inte bara i stora organisationer, utan även i företag och myndigheter. LRF som organisation och hela den jordbrukskooperativa rörelsen låg helt fel i tiden. Därför att samhället har förändrats.
Medan LRF, som organisation, krampaktigt försöker leva kvar i gamla tider.
Ett sådant är just LRF Media. En omöjlig affärsidé i dagens hårt trängda medievärld.
Att tro att gammelmediastruktur med klara censurmetoder skall överhuvudtaget överleva är just bara dumt..
Men väldigt typiskt för jordbrukskooperationens hantering av problem.
Att ständigt göra fel....

http://www.atl.nu/ledare/det-r-viktigt-med-en-sj-lvst-ndig-tidning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar