5 december 2014

Ny CAP, igen

Nu har Bryssel satt in en ny jordbrukskommissionär. Phil Hogan är namnet.
Och omedelbart efterlyser man en ny jordbrukspolitik.

Känslan av något nytt ligger i luften. Den CAP som gick igenom bara för några månader sedan och som var ett nytt grepp är alltså redan ifrågasatt.
För litet, för gammalt..

Miljöinriktningen på CAP låg inte i tiden, så de lokala regeringarna följer inte intentionerna riktigt helt ut. De förra kommunistländerna i EU agerar nationalistiskt på ett oväntat sätt.
Dessutom gjorde de nya procedurerna, att parlamentet i Bryssel skulle godkänna CAP, att det blev mer utslätat än vad man brukar förvänta sig. Så därför väcks redan nu krav på nya tag.

Naturligtvis präglas debatten av den ekonomiska krisen och Ukrainakrisen.

Som en "dark horse" kommer WTO in som accepterar livsmedelssäkerhet som politiskt gångbart moment i jordbrukspolitiken.
Food Sovereignty - Livsmedelssuveränitet - kan alltså bli en politisk realitet.

Det innebär att europeisk jordbrukspolitik nu kan vändas från en ekologisk och miljöinriktad liberal politik till en produktionsinriktad och socialt inriktad politik.
Alltså från en urban fixering till ett ruralt intresse.
Att landsbygden är mer än råvaruleverantör i ett Europa som måste kunna försörja sig självt med livsmedel.

Men för svensk del är detta en mycket stort politiskt förändring att det knappast kan ske annat än under "galgen"...

Då år 2014 varit Familjejordbrukets År höll världens största bondeorganisation la Via Campesina sin avslutning häromdagen i Manilla, och avslutade med Mahatma Gandhi: "There is enough for everyone's need and not enough for everyone's greed".

http://viacampesina.org/en/index.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar