29 december 2014

Politiskt ointresse

I den allmänna röran som varit politikens signum i höst har den ansvarige för jordbruksfrågor, Bucht, buktat som ett drevdjur inför frågan.
Han har hellre åkt på fiskerimöten än jordbruksmöten i Bryssel.
Vilket borde vara tillräckligt bevis för bönderna om jordbrukets värde för samhället.
Men så är den "jagande hunden" knappt ens en tax...
Den "drivande hunden" är nog mer den gamla "husbondens röst" från trettiotalet...
Den som 10 juni 1932 blev statens förlängda arm ut i landsbygden.
En statens knähund.
Därmed knappast ens en långsamdrivande tax, ty en god tax ger aldrig tappt...
LRF, för det är naturligtvis den "hunden" jag menar, har alltid vetat vem som är husse...
Och det är inte LRFs medlemmar.

Idag, när krisen för många inom lantbruket är rent akut, så finns det väl egentligen bara en utväg.
Att erkänna att politiken sedan avregleringsbeslutet 1990 ligger fast i svensk politik.
Att EU- medlemskapet för lantbruket var ett politiskt bakslag som alltså inte förändrar de politiska beslut som togs 1990!
Att politiska löften som tjugo år av EU- medlemskap inneburit, aldrig egentligen har gällt för svenskt lantbruk!
Att de som nu sitter fast i på tok för stora och felaktiga investeringar sedan många år tillbaka har blivit lurade genom LRFs försorg, genom en felaktig omvärldsanalys.
En omvärldsanalys som LRF spridit genom sina två främsta propagandabluffar - LAND Lantbruk och ATL.
Nu står vi åter inför det kalla fakta - som gällde i början av 1990-talet - att näringen, svenskt lantbruk, står inför en utplåning.
En utplåning som är politiskt skapad, gemensamt av politiken och LRF.

I detta läge där de banker som lånat ut till dessa investeringar, byggt på politiska luftslott, nu får problem, så borde politiken - alltså Riksdagens nya majoritet - ta sitt ansvar och leda en avveckling av svenskt kommersiellt överinvesterat lantbruk då krisen nu är bankernas problem - och därmed skattebetalarnas/statens problem, ändå.....
I någon form av politisk hederlighet.

http://upprop.nu/VVBW

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:753808/FULLTEXT01.pdf

12 kommentarer:

 1. Både Löfven och Bucht har visst ide'er om mer ekologiskt jordbruk, höjd självförsörjnigsgrad på mat, nya starka varumärken på livsmedel för export vilket ger fler arbetstillfällen.........

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fördelarna med ekologiskt, dvs extrembyråkratisetat jordbruk är redan testat och funnit ointressant av de som inte sysslar med det...

   Radera
  2. Höjd självförsörjningsgrad är inte så enklelt som att säga det...

   Radera
  3. "Nya starka varumärken..."
   Mera Absolut brännvin...?

   Radera
  4. Alltihop är en total överskattning av möjligheterna.
   Det är fullt tillräckligt att ha ambitionen att höja självförsörjningsgraden till det vi hade förr 80- 100%....
   Sedan är möjligheterna uttömda!

   Radera
  5. Förbereder sig möjligen Löven och Bucht på nya jobb som jordbrukare som odlar ekologiskt som en avslutning av deras
   politiska karriär?

   Radera
  6. Ja. det sägs att han insett hur det är att vara bonde och särskilt köttproducent...

   Radera
 2. Lokalt svenskt, nationellt kan svenska politiker inte göra mycket för att öka självförsörjningsgraden. Det enda svenska politiker skulle kunna göra vore att acceptera den "gemensamma" jordbrukspolitiken (CAP) fullt ut och införa de skattevillkor som gäller för småföretagare (dit bönder också måste räknas) i resten av EU. Det vill säga med ett grundavdrag (en skattefri zon) under EU:s fattigdomsgräns (= under 60 procent av medianinkomsten i ett EU-land - i Sverige ca 110.000 kr/år). Det skulle förbättra förutsättningarna för jordbrukande och småföretagande någonting alldeles oerhört i Sverige. Men inte ens en så enkel "harmonisering" och förbättring av de "lika villkoren" har svenska politiker kunnat åstadkomma under de 20 år de haft på sig för detta helt uppenbart nödvändiga om det finns några som helst politiska ambitioner att försöka bidra till svenskt jordbruks överlevnad. Med den inställningen, dokumenterad i utebliven handling, är hoppet om svenskt jordbruks långsiktiga överlevnad inte särskilt stort.

  SvaraRadera
 3. Detta med likabehandling är inget svenska politier insett, varken i förhållande till EU eller på hemmaplan och därför har vid det som vi har det.

  SvaraRadera