9 december 2014

Vetenskap eller ideologi

Jag återkommer alltid till berättelsen om de tyska bönderna runt Berlin som en gång för drygt hundra år sedan fick krav att ta emot fekalier från storstaden Berlin för att lösa stadens avloppsproblem.
På den tiden kördes nog folkaskiten i tunnor då vattentoaletten knappt var införd.
Det var naturligtvis bekvämt att lämpa av skiten hos stadens omgivande bönder.

Bönderna var inte särskilt mottagliga för detta utan tvång. Och vad fanns det då för utvägar...
Ungefär som i dagens krav på jordbruket...
Tja, man inkallade filosofen Rudolf Steiner.
Han konstaterade naturligtvis att det bara var religionsfriheten som kunde rädda bönderna från statens förtryck. Som det alltid varit.
Han ansåg att folkaskiten var ett gift för jorden.
Så därmed slapp bönderna det. Man hänvisade till demokratiska principer.

I nedan länkad artikel hänvisas till vetenskapliga principer och anser att ideologiska skäl just är enbart ideologiska skäl.
En fint utryck för vidskepelse...
Vilket innebär att vidskepelse är något som politiken inte bör ta hänsyn till!
Det är vetenskapen man skall lyda!
Det innebär att demokratin är hotad av det vetenskapliga etablissemanget!

Att vetenskapen idag är korrupt och kidnappad av storkapitalet är något som etablissemanget inte vill se, men folket på kontinenten de ser...
Även om svenskarna tycker att vetenskapens korruption är bättre än religiös frihet...
Och svenskt lantbruk är ju inte precis frihetens demokratiska näring precis...
Det är synd om svenska folket och deras bönder.


http://www.atl.nu/synpunkten/p-vilken-grund-vill-vi-att-eu-fattar-sina-beslut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar