17 januari 2015

Felaktigt godkända patent.

Enligt Miljömagasinet nummer 2 år 2015 i en rapport från Tyskland måste den europeiska patentmyndigheten annullera ett patent för tomatplantor.
Patentet har utfärdats för resistens mot en form av svampangrepp. Resistensen i växten är dock naturlig och har tagits fram via konventionell förädling. Därför inte patenterbar.

Denna tomat finns hos den internationella genbanken i Gatersleben i Tyskland.
Motståndsrörelsen Keine Patente auf Saatgut (Inga patent på utsäden) lade därför in en protest mot Patentmyndigheten i maj 2014.
I november förklarade Monsanto att man drar tillbaka sitt patent.
Keine Patenteauf Saatgut ser detta som en viktig framgång!

- Monsanto lyckades få sitt patent godkänt genom en kombination av bedrägeri, missbruk och biokapning, anser Keine Patente auf Saatgut.

En ny rapport från organisationen visar att Patentmyndigheten är mycket frikostig och överträder sina befogenheter med avsikt. Patentmyndigheten har godkänt patent för cirka 2400 genmanipulerade grödor, många ägs av Monsanto som kontrollerar 25% av den internationella utsädesmarknaden.

Sedan är då odlingsrätten en annan sak.
Eller...
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4563

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar