15 januari 2015

Mjölkkrismötet

Jag förstår inte hur mjölkbönderna kan fortsätta att ställa sitt hopp till att svensk politik ska rädda lönsamheten. Kurvorna för lönsamheten har ju pekat nedåt ända sedan 70-talet (den mest lönsamma perioden för svenskt jordbruk under hela 1900-talet? - "de sju goda åren").

Politikerna tror ju på att marknaden ska lösa problemet. I den föreställningen sitter de bergfast fast, liksom böndernas egen näringspolitiska organisation - och nog är den egen alltid!

Det gäller att marknadsföra vårt fina djurskydd och vår låga antibiotikaanvändning och med sådana argument "exportera" oss ur lönsamhetskrisen, säger man. Tror de verkligen på sina egna sagor?

Kan inte glömma hur lrfaren Karl Erik Olsson (C) (dåvarande jordbruksminister) i EU-förhandlingarna 1994 krävde att Sverige skulle få en mjölkkvot på 4 miljoner ton eftersom han trodde att efterfrågan på våra fina svenska produkter skulle bli så stor på denna 400-miljonersmarknad, som vi sökte medlemskap i.

Vår mjölkproduktion var då nere kring 3 miljoner ton, p.g.a. avregleringsbeslutet 1990, då målsättningen var att få ner produktionen till 2,7 milj. ton. Koncentration på K-mjölk, sänkt fetthaltsbetalning för att minska smörproduktion och ställa in korna på att producera 3-procentig K-mjölk direkt.

Sedan fick vi en kvot på 3,3 milj ton varav 0,8 milj ton var avsedd för direktförsäljning och 0,4 milj ton var avsed som SLOM-kvot (för dem som ställt om i avregleringen). Dessa båda specialkvoter försnillades dock och överläts till utbyggarna, varav jordbruksminstern själv var en av dessa.

Dessa kvoter försnillades med argumentet, från Sveriges chefsförhandlare (Dafgård, verkar namnet bekant så kan det bero på att namnet har pejling på ett varumärke som importerar en del jordbruksprodukter, bl.a. kött) att de som ställt om 1990 var för små och inte tillräckligt effektiva, vilket han i och för sig hade en poäng i.

Sverige är sedan det enda land i EU, som aldrig nått upp till fullt kvotutnyttjande. Efterfrågan från EU:s konsumenter på våra "fina svenska jordbruksprodukter uteblev, vilket en idiot kunde förutsäga från början. Jag var och är själv en idiot - i den ursprungliga grekiska betydelsen, vill säga, "medborgare" således.

HR

http://www.lantbruk.com/lantbruk/fullsatt-pa-mjolkkrismotet-i-riksdagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar