21 januari 2015

Nya tider

Sedan LRF bildades på 1930- talet har jordbrukskooperationen, som företeelse, stått i förgrunden för jordbrukets verksamhet.
Den industriella biten av Sveriges lantbruk.
Bönderna, de reella ägarna, har varit just bönder i detta schackspel. Utan att själva inse det. LRF blev på 1970- talet en näringslivsorganisation, då de olika kooperativa föreningarna och den "fackliga" delen slogs samman.
Efter det finns alltså ingen "facklig" jordbruksrörelse...

LRF och därmed de kooperativa företagen är anslutna till en europeisk lantbruksindustriell organisation Copa- Cogeca som är EUs största lobbyorganisation inom lantbruket som har säte överallt inom EUs olika delar.
Men är alltså främst fokuserad på industrin!

I nuvarande snabba krisutveckling hinner inte människorna med.
Och det drabbar de påstådda ägarna till dessa kooperativa industriföretag.
Det blir "ägarna"/ underleverantörerna som får ta smällen när det krånglar för dessa numera stora industrier. Priserna sänks!

Det är alltså först nu som som sanningen uppenbaras för bönderna.
De är utbytbara! Det är industrin som går före....
Då måste man som människa göra något!
Och det tycks ske!
Man organiserar sig på annat sätt!
Enligt Via Campesinas tankar.
Människan är det centrala! Inte industrin!

I Irland startas nu ett försök att skapa nya bondeorganisationer.
Fokuserade på människan!
Men förstår de skillnaden mellan Copa och Via Campesina?
Förstår vi i Sverige skillnaden, eller är vi det "sövda folket"?
http://www.agriland.ie/news/new-farming-organisation-targets-20000-farmers/

En länk till europeiska Via Campesina: http://www.eurovia.org/?lang=en

Eller aktuell svensk debatt: http://ja.se/?p=46580&m=3433&pt=105

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar