3 januari 2015

Ökande global marknads verkliga kostnad

För tio år sedan drygt hade jag uppgifter om den globala marknadens andel av jordbrukets produktion.
Det ansågs vara ungefär 10% av världens jordbruksproduktion som omsattes av världsmarknaden.
Alltså, så var den helt dominerande delen lokal produktion - och konsumtion.

Idag sägs det att en tredjedel av världens jordbruksproduktion omsätts på den globala marknaden...

Och bönderna tjänar bara sämre överallt...
Globalt sett...

Är det jordbrukets framtida öde?

http://ja.se/?p=46472&m=3433&pt=105

http://www.abplive.in/incoming/2014/12/31/article465644.ece/2014-A-good-year-for-agriculture-a-bad-year-for-farmers

2 kommentarer:

  1. Ju längre man ställer sig från konsumenten, eller låter sig ställas, desto mer lik kolgruverabetaren eller pråmdragaren blir man i inflytande.

    SvaraRadera
  2. och siffran kommer att öka i allt snabbare takt allteftersom de s.k. U-länderna, där vi har den största lokala produktionen, övergår
    till mer s.k. industriell produktion och där vi själva är ett lysande exempel på
    "framgång".

    SvaraRadera