1 januari 2015

Ost och ost

Klippt ur Fjällrasföreningens hemsida...

"Kappa-kasein

Fjällkon är utan tvekan den mest välsignade rasen vad gäller den för ostproduktionen så betydelsefulla Kappa-kasein B. Ostutbytet blir märkbart bättre med mjölk som har B-varianten. Mycket pekar på att 1 liter mjölk av AA-varianten ger ungefär hälften så mycket ostmassa som 1 liter "BB-mjölk". Viktigt är också att säkerheten kring ystningsresultatet ökar ju mer "B-mjölk" man har. För produktionsekonomin på ett mejeri är detta en remarkabel skillnad. Av de 47 testade fjällrastjurarna (de fjällnära oräknade) har 46 stycken B-varianten och hela 28 stycken har den i dubbeluppsättning, vilket är helt unikt bland världens koraser. Frekvensen Kappa-kasein B blir sammantaget hos de 47 tjurarna nästan exakt 80%! I sanning en otroligt hög frekvens om vi tar i beaktande att vi inte medvetet avlat på den."

Historik: http://www.svartlafjallko.se/historik.html


Men det hjälper inte..

Man får bara betalt för volym, bruttoprotein och fett...

Inte kvalitet.

Fastän det skulle göra enormt för ekonomin hos mjölkbonden.


"For every 10 litres of milk you will get approximately one kilogram of cheddar cheese and nine litres of whey. A typical cheddar cheese may contain 63% solids and 37% moisture. The liquid whey drained off on the other hand is made up of less than 7% solids and 93% water."

http://www.agriland.ie/news/know-dairy-products-cheese/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar