17 januari 2015

Staten har gått för långt

För de som följer programserien på tv - Djuräddarna - så kan nedan länk vara av intresse.

Att svenska lagar inte följer avtalet med EU, som borde varit givet inom juridiken sedan 1995, har nog inte kunnat undgå någon.
Att vi istället följt vår "rättspositiva" tradition inom juridiken...

Att byråkratin numera inte ens bryr sig om gällande lagar utan hittar på egna regler som sedan fastställs med förvaltningsrätternas hjälp.

Att alla möjliga överträdelser sker har ju visats rakt upp och ner i programmen som "Djurskyddsinspektörerna" och nu i "Djurräddarna"!
Fast folk i allmänhet ser inte övergreppen mot människorna då programmen inte utgår från normala juridiska principer utan från känslomässiga reaktioner.

Dock tycks sakta verkligheten komma ifatt svenska staten som medlemsland inom Europeiska Unionens rättsystem, enligt nedan länk.

http://www.jk.se/Beslut/Skadestandsarenden/5115-13-40.aspx

7 kommentarer:

 1. Domen är intressant och som jag tolkar den helt korrekt. En lagstiftning som djurskyddslagen skapar inga rättigheter, bara skyldigheter. Däremot skapar artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheter sådana rättigheter, dvs. rätten till en offentlig rättegång där man kan få sin sak prövad och även rätten till försvarare.

  Hade det däremot varit fråga om ett jordbruksstöd hade detta skapat en rättighet för djurhållaren. nämligen rätten att få ut sitt bidrag och då hade det funnits en rättighet i en rättsakt från EU som kan ligga till grund för ett skadestånd.

  Detta är min spontana reaktion efter att hastigt ha läst beslutet.

  Ulf Pettersson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det innebär då att vi får skjuta oss själva, men inte med Brysselammunition...?

   Radera
  2. Ja, så kan man se det. Så fungerar allt annat, Syrien, Irak m fl. ställen. Man låter dem slåss och ta kål på varandra och när de är tillräckligt svaga tar de över helt. Att vi nått över 50 % import torde inte vara obekant för någon och vad man kan se tänker
   LRF inte ens hjälpa bönderna att använda sig av de rättigheter
   de har.

   Radera
 2. Om man skall uttrycka ovanstående på annat sätt kan man säga att LRF har startat sitt eget interna krig. Detta framgår tydligt av Land där kriget
  nu förs öppet mellan ledningen och bönderna.

  SvaraRadera
 3. Heter inte Djurskyddslagen 1988:534?

  Svenska staten har väl aldrig haft någon skadeståndsskyldighet mot människor tillhörande svenska folket. Finns det något fall där JK tillstyrkt?

  "Sverige underrättade genom en skrivelse till kommissionen den 5 september 2000 om det nationella genomförandet av direktivet. I samband med detta bifogades texterna till den svenska relevanta djurskyddslagstiftningen i sin helhet, vilket var djurskyddslagen (1998:534), djurskyddsförordningen (1998:539) samt myndighetsföreskrifter från Statens jordbruksverk och Lantbruksstyrelsen."

  SvaraRadera
 4. Jo, det kan tyckas, men inte heller direktivet skapar några rättigheter, vilket kan tyckas märkligt när "svenska staten" kontrollerar verksamhetskraven mot sig själva, vilket regeringen Reninfeldt införde 2007/08. Direktivet är riktat till medlemsstaterna och inte djurhållarna.

  Ett direktiv kan därför inte skapa Dig rättigheter när det inte ens är riktat till Dig som djurhållare, utan till regeringen.

  Visst finns det JK-beslut som ger enskilda rätt.

  22/12-10 medgav exempelvis JK ersättning för sen handläggning.

  SvaraRadera