23 februari 2015

Bonde - ett osunt yrke 2

En sammanställning av forskning på området angående ALS och liknande sjukdomar har publicerats.
Det är just en sammanställning och vissa slutsatser utifrån uppdragsgivarnas intresse.
Givetvis blir resultatet det man efterfrågar. Är det det fullständiga svaret?
Enligt nedan referat av sammanställningen i Land så anses det vara så.
Slutsatsen är att kemikalieanvändningen i lantbruket har uppenbara hälsorisker.

Att det finns hälsorisker i lantbruket har man väl alltid förstått.
Att så kallade "sprutbönder" dog i cancer alldeles för tidigt är allmänt uppfattat.
Att akuta förgiftningar skett har jag själv blivit på det klara med sedan min korta tid som försöksassistent när vi skulle spruta "gula preparat" mot Gullkrage. Utrustad med skyddsutrustning som vid sanering av ett kärnkraftverk.
Men att dagligt arbete inom modernt lantbruk kan ha så här allvarliga risker är nog ingen medveten om. Så vad är det då frågan om?

Sammanställningens uppdrag är att lokalisera risker i arbetslivet angående neurologiska sjukdomar. Som ALS och Alzheimer. Man fokuserar på vissa yrkesgrupper som tydligen är statistiskt sett tydligt urskiljbara, järnvägsfolk, svetsare och lantbrukare.
Att lantbrukare drabbats mer än rimligt är uppenbart, men här finns en tydlig, man kan kalla det - klassmedvetenhet. En märklig inställning/åsikt om genetiska brister hos lantbrukare som gör just lantbrukare känsligare för ALS. Nåväl....

Att kalla det för en sammanställning sett ur ett arbetsperspektiv och inte kunna just lantbrukarnas arbetssituation och arbetsmiljö är något märkligt, men nog är det så.
Tyvärr. För alla ledtrådar om orsaken till lantbrukarnas problem finns med i texten!
Och öppnade mina ögon för ett stort problem och frågetecken. Just nu!
Varför har ingen funderat på detta förut? Inte de enskilda faktorerna, utan sambandet.

I tidningsreferatet i LAND, websidan, står följande:
http://www.lantbruk.com/lantbruk/bekampningsmedel-fordubblar-risken-parkinson

Läser man rapporten är åtminstone inte jag lika övertygad. Att det enbart är bekämpningsmedel som är orsaken! Jag uppfattar en hel rad av problem som sammantaget gör den moderna bondens arbetsmiljö till en ständigt dålig och sjukdomsalstrande situation.

Tyvärr har jag personliga bekanta som drabbats av ALS-liknande problem.
Omgivningen kan förmodligen inte förstå orsaken då de förment genetiska bristerna som på uppenbart diskriminerande sätt påståtts ligga bakom just dessa problem inom lantbruket gör att det blir en skuldsituation istället för en analytisk utväg.
Jag skall peka på några faktorer som faktiskt nämns i texten i nedan länkad rapport.

En är den välkända effekten av cyanobakteriers giftproduktion. Det är egentligen just denna som jag anser är hela bakgrunden, även om man även finner ett samband med bekämningsmedelsanvändningen.
I korta inlägg beskrivs olika undersökningar och resultat.
När jag lägger in dessa funktioner i en praktisk arbetssituation som fortgår år efter år är bilden för mig ganska klar.

Cyanobakterier växer i miljöer där solljus och växtnäring finns till gänglig.
I rapporten nämns flytgödselbrunnar!
Det kan därmed uppstå paralleller till de förhållanden som de amerikanska soldaterna i Irakkriget drabbades av - att inandas damm innehållande gift producerat av cyanobakterier i tillfälliga vattensamlingar i öknen. Vilket gav just demensliknande skador efter ett tag.
Svenska moderna lantbrukare kan utsättas för jorddamm infekterat av just gift från cyanobakterier, vad jag kan förstå av detta! Särskilt de som sysslar med bekämningsmedel då de vistas mycket i jorddammiga arbetsmiljöer!

Utöver detta, innebär modernt lantbruk att man ibland tvingas inandas jorddamm vid Östersjöns kuster som blivit förgiftat av cyanobakterierna som åstadkommer algblomningen! När algerna driver upp på stranden torkar de ihop och blir till damm som blåser långt in på land. Och lantbrukarna som ofta vistas utomhus inandas detta jorddammsgift, precis som de amerikanska soldaterna.
Med en skillnad. De gör det ständigt och under omgivningens förakt då de anses vara "dumma bonnläppar"!

Det är tur för dagens unga lantbrukare att traktorerna är utrustade med effektiva luftfilter för hyttkomporten. Men klarar dessa filter cyanobakteriernas jorddammsgift?

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37884/1/gupea_2077_37884_1.pdf

1 kommentar:

 1. Ett ytterligare bevis på de dumma bönderna och deras låga kunskapsnivå, moral och etik kan vi läsa i nätupplagan av ATL där en känd företrädare för en yrkeskår uttalar sig.
  Det handlar om avlivandet av smågrisar i Danmark och Sverige och i sedvanlig ordning uttalar sig Johan Beck-Friis vid Sveriges Veterinärförbund.
  Vad han däremot inte uttalar sig om är vilket sätt som är humanast att bli avlivad på, att få ett slag i ett löst hängande huvud eller att huvudet slås mot ett kraftigt förhoppningsvis stabilt golv som inte rör sig.
  Sannolikt ligger något helt annat bakom uttalandet. Börjar möjligen tillgången på djur bli så låg i landet att vissa veterinärer börjar sakna jobb. Om veterinärförbundet kan få igenom att lagstiftning där endast veterinärer får avliva smågrisarna kan man se att det lyser i ögonen på Beck-Friis. Många sköna lättförtjänta slantar kan rulla in inte bara på själva avlivandet, utan även i form av provision från något läkemedelsbolag.

  Det är inte lätt att vara boende och förse den nya högadeln med mat, välutbildad som den är.

  SvaraRadera