17 februari 2015

Bonde - ett osunt yrke

Inom lantbruket och debatten mellan olika grenar inom lantbruket sker nu en strid om de medel som finns tillgängliga.
Skall ekoodlingen få sina stöd?
En del tycker att det produceras för litet per hektar för att stöden skall få vara kvar..
Det borde gå till de jordbruk som producerar, som är "aktiva" bönder...
Alltså, allt fungerar enligt principen - När krubban är tom bits hästarna.

I själva verket ser vi nu slutet på en avveckling av svenskt lantbruk som pågått i hundra år.
Vi har hamnat i ett läge där den enda ekonomiska utvägen är en fortsatt industrialisering och kemikalisering av jordbruket.
Då det för samhällsekonomins skull krävs ännu billigare livsmedel.

Och någon skall utföra jobbet.
På fältet...
Men vem?

http://www.lantbruk.com/lantbruk/bekampningsmedel-fordubblar-risken-parkinson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar