5 februari 2015

Bröderna Bah

Om någon minns tv-programmet om bröderna Bah...?
Den ene brodern bodde i Sverige och den andre var jordnötsbonde i Afrika.

Bonden Bah hade under senare år fått ett stort tillskott på odlingsmark, men skördarna minskade hela tiden...
Därför att priserna på jordnötter minskade hela tiden..
Och grannarna flyttade till staden så grannarna minskade hela tiden...
Han hade inte råd med att köpa gödsel, då lönsamheten minskade hela tiden...
Hur skulle han komma ur denna knipa, då gödselpriserna ökade hela tiden...?

Ja, alternativet är ju att odla ekologiskt.
Att inte köpa in en massa gödsel, konstigt dyrt GMO-utsäde, en massa dyra maskiner utan odla ekologiskt till sig själv och sina närmaste...
För annars är det att flytta till staden där alla andra som inte har råd att köpa riktigt mat hela tiden blir fler...

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/ekologisk-odling-ohallbart-naer-befolkningen-vaexer-13358

2 kommentarer:

 1. Den sista stycket var ju rätt.

  Men då borde hon stryka uttalanden som att:
  -Bekämpa fattigdom så minskar befolkningen. (Väldigt osäker slutsats som mer beror på tillgången av preventivmedel och val av religion)
  -Mer mat så minskar svälten. (Befolkningen ökar till svältgränsen)
  -Titeln är ovederhäftig och borde ändras till "odling ohållbart när befolkningen ökar"
  -När det talas om jordbrukets effektivisering bör det nämnas hur. Verkningsgrad energi in/ut eller verkningsgrad utsäde/skörd, hållbarhet eller vad annat som avses.

  På femtiotalet föreslog tydligen någon norrman, i FN, att det skulle delas ur preventivmedel i tredje världen. Tragiskt att det inte gjordes.

  Men jag tror de ekologiska förespråkarna är inne på fel spår ty uttagen näring måste stämma med tillförd om det skall bli hållbart. Den reella faran är besprutningen, inte gödningsmedlen (förutsatt rätt gödning) (Här har debatten om övergödning lett in oss på fel väg, självklart är dock gödningsläckage av ondo, ett slöseri) Här behövs en medelväg med information om bra gödning och metoder utan besprutning. (Det kan sysselsätta några forskare ett tag, men en märkning behövs så medvetna konsumenter kan välja. :-)

  Ja ja.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, förluster av gödselmineraler via vanlig skit är ett problem då import av fodermedel från platser där man odlar utan att återföra mineraler, egentligen innebär "gruvdrift i odlingsmarken"...
   Man bortför mineraler som används i ekonomiskt starka områden för industrihållning av djur (och människor) som sedan ses som ett "kvittblivningsproblem"...
   Vi hade den inställningen och situation på 1970- talet, men som alltmer försvunnit med ökad import av färdiga livsmedel..
   Kvittblivningsproblemet inom lantbruket har i stort sett försvunnit.
   Men bönder som brodern Bah blir det fler av...
   Sådana som inte längre kan driva sitt jordbruk vidare - om man försöker leva på export.

   Radera