22 februari 2015

"Man får lita på myndigheterna"

EU har ju en svensk handelsminister, Cecilia Malmström (FP), som naturligtvis ser chansen att för hela EU, bit för bit, genomdriva en  avreglering för jordbruket till "världsmarknadspriser", efter svensk modell från 1990, det som aldrig blev genomfört för Sveriges del. Som jordbruksminister Mats Hellström litet överdådigt sa hösten 1990 i en intervju i Farmers Weekly: I slutet av 1994 kommer jordbruket (det svenska) att sälja sina produkter till världsmarknadspriser. Nio månader senare gjorde Ingvar Carlsson ett lappkast (om ordet tillåts) och ansökte om EG-medlemskap. Och svenskt jordbruk var hjälpligt räddat för ytterligare en tid. Men snart lär väl då Mats Hellströms ord besannas om än åtskilliga år senare och med svensk uppbackning av EU:s svenska handelsminister. Det är bara att önska svenskt jordbruk lycka till! I vad mån det nu kan vara till någon hjälp i konkurrensen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar