3 februari 2015

Myter om GMO

Då kommersiellt intressanta beslut skall tas framöver av svenska politiker, när beslut om kommersiell odling av GMO- grödor blivit åternationaliserat, har debatten hamnat i svensk media.
Men även i sociala media som Facebook.

Vad som är tydligt är att personer som ibland bara agerar under pseudonymer agerar något märkligt på kommentarssidorna. Man uppträder som att man inget begriper, (men svänger sig med en massa information av lämpligt snitt) och insinuerar att GMO - motståndare är vidskepliga och vetenskapsmotståndare.
Därmed ifrågasätter man psykologiskt motståndarnas argument som gör att folk i allmänhet känner sig litet "dumma" och därmed backar undan och döljer sitt sunda ifrågasättande av GMO.
Är dessa GMO- förespråkare med på Monsantos avlöningslista?

Det helt sunda ifrågasättande som i nedan länk i en debattartikel av representanter från organisationen GRAIN som just arbetar med patentfrågan angående utsäde och makten över maten.
Dessutom är just den andra medförfattaren från Latinamerikanska grupperna, vilka med kontakter i MST med flera sydamerikanska grupper är de som bäst vet hur illa just GMO - grödorna påverkar landsbygden i Sydamerika. Deras erfarenheter är därför viktiga för de politiska beslut som snart skall tas här hemma.
Politikerna får inte bli påverkade av mullvadar och torpeder från obskyra storföretag!

http://www.bt.se/debatt/seglivade-myter-om-gmo/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar