7 mars 2015

Attraktiv, innovativ och hållbar

5/3 2015:
"Konkurrenskraftsutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande (SOU 2015:15) med förslag till en strategi för ökad konkurrenskraft i svensk jordbruks- och trädgårdsnäring."

Var är bonden/människan i detta?

"Konkurrenskraftsutredningen, som letts av Rolf Annerberg, tidigare generaldirektör på Formas och Naturvårdsverket, föreslår en strategi med inriktning på fyra fokusområden. Den handlar om att öka effektiviteten i produktionen, stärka marknadsorinteringen och att jobba tillsammans i hela värdekedjan.

Staten har en viktig roll i att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och ramar för produktionen. Samtidigt betonar utredningen att näringen bär ett stort ansvar att marknadsanpassa och utveckla företagandet. Ytterligare ett område som lyfts fram är behovet av stärkt forskning och innovation samt en långsiktig kompetensförsörjning till sektorn.

- Jag anser att Sverige både kan och bör utnyttja sin potential för att öka sitt bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen. För detta behövs förbättrad konkurrenskraft. Jordbruks- och trädgårdsnäringen står inför stora utmaningar för att nå ökad konkurrenskraft och produktion. Om näringen ska kunna öka sitt bidrag till den ekonomiska tillväxten krävs en kraftsamling där alla parter samverkar. Min förhoppning är att den samlade strategi som jag föreslår ska bidra till en nystart för sektorn, säger Rolf Annerberg."

http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/51/10/68276329.pdf

"Skatteområdet ligger utanför uppdraget och fokus ska inte ligga på ekonomiska stöd." 

Den troligen viktigaste förutsättningen för att klara svenskt jordbruk, i en konkurrens med öppna gränser, fick utredningen inte titta på. Vidare (inge vidare!): "Att regeringen till riksdagen lägger ett förslag till en vision för 2030 om en hållbar, attraktiv och innovativ jordbruks- och trädgårdsnäring." 
Finns det något kvar av svenskt jordbruk 2030?

En samling tomma floskler av välkänt slag. Den björkska utredningen 1997 la fram en mängd väl underbyggda fakta om tillståndet för svenskt jordbruk. Skrämmande fakta om hur illa det stod till redan då. Vad ledde det till för åtgärder från regering och riksdag - ingen på politisk nivå höjde ens på ögonbrynen och inga åtgärder vidtogs för en långsiktig förbättring av situationen. Vad finns det för anledning att tro att denna utredning i dag ska få regering och riksdag att vakna?

HR

7 kommentarer:

 1. Det var som fan!!
  s. 76:
  "Utredningen anser att ett gott djurskydd kan åstadkommas på fler sätt än genom lagstiftning. Mot den bakgrunden är det angeläget att arbetet med frivilliga kontrollprogram fortsätter och att fortsatta initiativ tas kring ursprungsmärkning av livsmedel. (...) Animalieproduktionen har minskat, vilket tyder på att den faktiska betalningsviljan för ett gott djurskydd inte är tillräcklig för att uppnå lönsamhet hos producenterna."

  s.85:
  "Utredningen bedömer att en god djurskyddsnivå har djup förankring hos många konsumenter. Det finns därför goda möjligheter att uppnå ett gott djurskydd på andra sätt än genom lagstiftning. Utifrån marknadens villkor och konsumenternas efterfrågan finns möjligheter för företagare att producera med höga djurskyddskrav."

  Det är ju min ståndpunkt!
  Nu kan man väl bara förvänta sig att de lagkramande djurägarorganisationerna protesterar vilt mot denna möjliga urholkning av Den Heliga Djurskyddslagen...
  B-J B.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En del har för sig att vi skall sprida svensk djurskyddslag till kontinenten...
   Innan dess är allt över.

   Radera
  2. Precis, och "målstyrning" är också bara snömos.
   B-J B.

   Radera
  3. Jag hade ett resonemang med mina barn idag..
   Inga djur!
   Det finns för många som bara klarar att "krama ett djur", då allt annat är obegripligt...
   Sade de.

   Radera
 2. Det är den Björkska undersökningen jag refererat till någon gång om att det inte fanns kontakter inom jordbruket. Tack för namnet.

  Jag tror att politikerna tog den till sig, de insåg att det fanns "inga" pengar i branschen följaktligen inga skattepengar och alltså ingen idé att ha den kvar.

  Det är bara branscher med anställda som kan beskattas och följaktligen skall behållas. Därav även ointresset att behålla ägande i Sverige, det är ändå arbetarna och deras konsumtion (moms mm), man får in skatten på.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Även danskarna tänker så...
   Så, vem skall göra jobbet?

   Radera
  2. En agitator var i Väne Åsaka på tjugo-trettiotalet och berättade om hur trevligt det kunde vara med att ställa upp några silosar där, så att var och en kunde ta den spannmål han behövde. Då fick han frågan av en som kallades socknas förstånd (de var visst två med det epitetet och de drog inte jämnt): Ja si det låter ju väldigt bra det här, men jag har grunnat på en sak, vem skall fylla på dessa häringa silosarna?

   Det lär aldrig ha återvänt någon agitator dit.

   Radera