8 mars 2015

Betraktelser inför våren 2015


« Bara en hopplös förlorare skulle komma på tanken att råna en bank utifrån. Ett proffs bär designerkostym och titeln bank-vd på sitt visitkort »
Andreas Cervenka, Svd

I USA ledde 1.000 av 30.000 fall av misstänkt brottslighet inom bank/finansvärlden mellan 1980-90 till fällande domar. « Jämfört med dagens finansförbrytare framstår dessa fängelsekunder som lika samhällsfarliga som en klottrande 8-åring ». Den finanskris som inleddes 2007 är 70 ggr större än 90-talets krasch och den brottslighet som uppdagats är så omfattande  att det är svårt att ta in. Hur många bank/finansskojare sitter i svenska fängelsen ?

Jag började min yrkeskarriär som bankman. Färskt diplomerad från The London School of Foreign Trade hösten 1967 skulle jag söka jobb i Sverige. Jag var intresserad av Ikea's koncept och skrev till Ingvar Kamprad att jag gärna skulle vilja bygga upp verksamheten internationellt. Jag fick ett trevligt personligt svar tillbaka där han tackade mig för mitt erbjudande, men « Jag har inga planer på att expandera Ikea utanför Skandinavien » (!)
På den tiden stod arbetsgivarna på tå för att få en intresserad för att ta jobb hos dem, så det var nästan att välja och vraka. Jag bestämde mig för att börja med att lära mig den praktiska sidan av finansiering av utlandsaffärer så jag sökte och fick jobb på SE-bankens hk utlandsavdelningen i Malmö, med den smått legendariske chefen Hans Cavalli-Björkman.

Det var en intressant och lärorik erfarenhet men efter sex månader tyckte jag att jag var fullärd. Jag blev då erbjuden jobb på deras arbitrageavdelning, alltså valutahandel och den tidens motsvarighet till dagens supersofistikerade och manipulerande handel med fiktiva « värde »papper. Det var emellertid inte « my cup of tea » eftersom jag inte får någon kick av spel eller spekulativ verksamhet (jag tror aldrig ens att jag har köpt någon lott), så jag lämnade banken och gick till exportindustrin där jag trivdes och blev kvar under större delen av mitt 15-åriga yrkesliv som  anställd. Mitt bästa minne från banken var luncherna som tillagades i eget kök av yrkesskicklig personal och som serverades på dukade bord med nystrukna vita dukar.

Förr, « på den gamla goda tiden » bestod bankernas huvudsakliga verksamhet av in och utlåning. Kunderna kunde sätta in sina pengar till en viss ränta och låna till en något högre. Marginalen gick till bankens omkostnader och vinst. I dag utgör detta en mycket liten del av bankernas verksamhet. Den stora grejen är att de skapar fiktiva pengar och värdepapper (t.ex s.k. Junk-bonds). Det finns alltså inga reella tillgångar utan bara digitala noteringar och genom denna manipulation kan man haussa upp värdena på t.ex fast egendom som fastigheter, ända tills bubblan spricker. Alltså rena pyramidspelet, vilket hände på 90-talet och nu senast 2007. Någon får ju betala ? Jo visst, men inte är det bankerna, utan skattebetalarna, alltså den arbetande medelklassen : « Only the little people pay taxes » (Lena Helmslay, amerikansk storföretagare). Om de 1000 rikaste personerna i U.K. hade betalt rätt skatt så hade det sopat bort hela statsskulden på 120 miljarder pund.

Vi har ett allvarligt strukturfel i Europa som är kopplat till den globalisering som styrs av WTO och som gynnar rovdrift och en hänsynslös exploatering av naturtillgångar. Nära hälften av företagsvinsterna går till den finansiella industrin som i stället för att tjäna ekonomin har blivit den som dominerar ekonomin. I en krympande tillverkningsindustri finns det bara ett sätt att konkurrera med tredje världen och det är att själva bli ett tredjevärldenland, vilket vi blir med en försvinnande medelklass och vad kommer sedan ? En politikerklass som styr ett proletariat och då är vi i princip tillbaks där vi började.

Den franske sociologen G'erard Mermet uppfann begreppet « Demokratur » och där är vi nu med den starka kopplingen media-politiker. Men vi får inte glömma rättsväsendet. Domstolarna, medierna och politikerna är en farlig cocktail för demokratin.

I Sverige råder omvänd diskriminering (s.k. positiv diskriminering). Jag upplevde samma sak i Malaysia, där icke-malajer diskriminerades till malajernas fördel. En svensk kvinnlig personalchef blev dömd för att hon inte anställde en muslim som vägrade ta henne i hand, etc., etc. Migrationsverket spanar på och provocerar ofta fram liknande fall som  går till diskrimineringsombudsmannen (DO), en modern variant av inkvisitionsdomstolen. De svenska domstolarna är uppbyggda efter östtysk DDR-modell med politiskt tillsatta nämndemän/kvinnor (eller kanske heter det i modernt språkbruk « nämndehens », vilket osökt för tankarna till hönshus, som f.ö. heter « kanala » på finska,

(vilket jag fick lära mig när vi körde genom spanska baskien och kom till en by som hette « Kanala ». Elisabeth som är finlandssvenska gjorde flera liknande observationer, vilket kan tyda på ett släktskap mellan baskiska och finska. Som ras finns där också likheter mellan basker och finnar, också till temperament. Baskerna är förmodligen europas äldsta folkgrupp och språket är inte indoeuropeiskt. Det finska språket tillhör den finsk-ugriska språkstammen, varifrån vi har finska och ungerska. Tänk om basker och finnar har gemensamma rötter i Ungern varifrån en grupp utvandrade till Finland och en annan drog till Baskien?)

Vi i den rättrogna västvärlden har skapat en farlig utveckling genom  konfrontation med islamistiska grupper i den muslimska världen. Efter en trög, men ändå gradvis reformering av den katolska kyrkan vid slutet av 1900-talet (det var ju först år 1992 som påven Johannes Paulus ll erkände att Galileo hade rätt, d.v.s. att jorden inte är fast utan rör sig runt solen) har katolikerna börjat anpassa sig till samhällsutvecklingen. Det pågår en liknande utveckling inom den upplysta muslimska världen medan traditionalisterna lever kvar i medeltiden. De militanta traditionalisterna (islamisterna) har stora framgångar tack vare att de beväpnats med sofistikerade vapen som de tillhandahållits av väst i det politiska rävspel som uppstod under det « kalla krigets » tidevarv.

Jag förstår inte hur några tiotusental terrorister utspridda i Afrika och Mellanöstern kan erövra stora landområden inklusive sofistikerade anläggningar som olja/gas utan att de stoppas och neutraliseras. Det är som om den tekniska utrustningen med hangarfartyg och stridsflygplan står sig slätt mot dessa onda krafter som gäckar hela det västerländska samfundet och som hela tiden vinner terräng (!) Jag finner det närmast patetiskt när jag ser på tv hur det franska flaggskeppet, det superutrustade hangarfartyget Charles de Gaulle, till en kostnad av flera miljarder euro seglar iväg mot persiska viken med några tusen man för att bomba några byar i Irak (!)
Jag skulle vilja se en balansräkning på den nytta som vapenindustrin har tillfört mänskligheten. Det måste vara den mest skrämmande negativa balansräkning som någonsin har upprättats.

Ciao/Ulf

p.s. Kolla nedan länk om hur svenska myndigheter genererar grov kriminell verksamhet för nyanlända invandrare under uppbyggnadsskedet av det mångkulturella samhället.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar