19 mars 2015

Den gamla skåpmaten

LRF eller dess första organisationskonstruktion var ett försök från statens sida att styra in bondekåren i en organisation för att slippa konflikter i trettiotalets turbulenta tid.
Bönderna blev helt enkelt "kollektivanslutna" på samma sätt som arbetarna.
Det socialdemokratiska Sverige blev resultatet.
Och inom bondekåren har inget hänt sedan dess...

LRF är alltså i första hand en kompromissorganisation.
Även i frågor där man egentligen inte borde kompromissa!
Som i miljöfrågor.

Är havsföroreningar och algblomningar jordbrukets fel eller är det något helt annat?
Den frågan ställer aldrig LRF.
Man enbart kör med sina kompromissmetoder.
Att bönderna kan inte bära hela "lasset" för då drabbas andra funktioner....
Aldrig ställs frågan om svaret är korrekt - ur miljösynpunkt.
I nedan debattartikel ifrågasätts problemet på ett mycket taffligt sätt.
Har inte LRF bättre kunskaper om biologi?
Vill man inte vara mer kunnig än så här?
Vill man inte ifrågasätta och föra debatt, utan alltid vika undan till sina medlemmars förluster i opinion, i debatten osv...
Det är rena förräderiet!

I debattartikeln i nedan länk kommer man äntligen in på den stora självgående orsaken till Östersjöns algblomning, de stora fosforlagren i bottensedimenten - men gör fel slutsats.
Att dessa lager av fosfor har modernt orsakssammanhang!
En total feluppfattning som bara visar att LRF är förödande för lantbrukets och sina medlemmars insats i samhällsdebatten!
Dessa lager av fosfor har byggts upp under hela Östersjöns geologiska tid!
Allt sedan vattenflödena i Östersjön blev sådana som de varit under de senaste 7-8 tusen åren....

Det finns naturligtvis inte mycket att göra åt det!
Så varför accepterar LRF en miljöbluff?
Vems ärenden springer LRF?

http://www.dn.se/debatt/repliker/delat-ansvar-battre-an-foreskrift-och-tvang/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar