20 mars 2015

Det är kört!

LRF försöker nu att förbereda sina mjölkbönder för sanningen...
Som är:
Det är kört!

Den senaste sänkningen i det globala priset har knappt nämnts i LRF-media.
Utan det låter tvärtom..

Och nu kommer ett referat från Norge...
Som är:
Det är kört!

Som gammal och van vid LRF- propaganda så vet jag hur man hanterar det.
Det är kört!

En fokuserad nedläggning är enda utvägen!
Det är kört!

http://www.lantbruk.com/lantbruk/norge-varnas-svensk-jordbrukspolitik
http://www.agriland.ie/farming-news/irish-dairy-farmers-facing-tough-times

1 kommentar:

 1. Svenska stallar omvandlas till flyktingförläggningar som klarar en hög genomströmningshastighet med yttersta kvalitet. Bönder skriver franschise-avtal med Bert. Vi vet ju att privat flyktingindustri är bättre än offentligt utförd.

  När Sverige nått 187 miljoner invånare, ringer vi Bangladesh och säger - nu vann vi! Att Bangladesh lider av fattigdom, det blundar vi för. Världens absoluta fattigdom skall ju utrotas.

  Samtidigt oroar sig Miljöpartiet över ökad konsumtion i världen som leder till koldioxidutsläpp, men vill ta hit flyktingar från lågkoldioxidutsläppande länder och lyfta dem till högkoldioxidutsläppande landet Sverige (de långväga transporterna inom och till landet). De vill således parallellt minska miljöförstörelsen, samtidigt som man vill hjälpa människor att öka på förstörelsehastigheten genom att komma till våra konsumtionsbreddgrader - skattefinansierat såklart!

  Wilderäng med proxy-kommentatorer drömmer om en världsmedborgarlön, men tänker inte vilka felaktiga incitament detta kan ge utan ett rigoröst moraliskt regelverk. Jag tar Bangladesh som exempel igen. Garanterad lön och vi hade snart sett miljarder människor på denna yta. Se hur svensk fastighetsmarknad utvecklats med låga räntor. När räntan gick mot noll gick fastighetspriserna mot oändligheten. När lönen blir garanterad går födelsetalen mot oändligheten.

  Bönderna i Europa kan ringa varandras intresseföreningar och komma överens om att sänka produktionen gemensamt, vilket minskar det totala utbudet. Detta är såklart konkurrenssänkande och får bannor från kommissionen, men vill de hellre ha konkurser så kan de konkursade bönderna ta sina traktorer till Bryssel och söka anställning vid kommissionen.
  Minskas utbudet av mjölk, blir det mindre utrymme att exportera subsidierade produkter från förädlingsföretagen, vilket ökar produktionsutrymmet för andra områden i världen. Förädlingsföretagen kommer såklart att anpassa sig och försöka köpa in råvara från resten av världen och bönderna i dessa länder kommer att försöka utöka sin produktion. Men en viss eftersläpning kan hjälpa nu högbelånade bönder att beta av skulderna. Bättre inhemskt samarbete måste även till så att kapitalet utnyttjas bättre. Kan traktorer samägas (även om det är status med egen) kan annat samköras utan att trissa upp kapitalpriserna? Köper färre traktorer minskar efterfrågan och Haak får sänka sina priser. Kan maskinerna användas längre under en period blir en lågkonjunktur för dessa maskintillverkare.

  Hjälper inte detta åker man till Stockholm och sedan Bryssel. Vi vet ju vilka riksdags- och regeringsledamöterna samt kommissions-, råds- och parlamentsledamöterna är. Annars blir bönderna internally displaced refugees, enligt FNs flyktingkommissariat.

  SvaraRadera