26 mars 2015

En recension

Som medborgare har man väl rätten att recensera de folkvalda i Riksdagens och deras arbete.
Förmodar jag...
I debatten om handelsgödselskatten som var häromdagen följde jag särskilt resonemanget om just handelsgödseln.

Vilken kompetens har de folkvalda?
De politiker som var ute i syfte att stoppa förslaget gjorde en förskräckligt dåligt intryck..
Hade jordbruket varit en lönsam verksamhet hade de inte haft några argument alls..
Då man bara fokuserade på ekonomin.

De som vill införa skatten igen visste inte vad de pratade om, utan uppvisade total okunnighet i ämnet. Om nu handelsgödselskatten nu handlade om miljöproblem?
För så kunde det väl inte vara då debattörerna uppenbart inte visste ett dugg om vad det handlade om! Med så röriga och inkompetenta argument som anfördes.
Miljöpartiets representant nämnde inte just det momentet alls...
Är det då ett förslag från S och inte från Mp?
Ja, i så fall är hela frågan bara ett småaktigt tjyvnyp i Gunnar Strängs anda.
Utan vettigt motiv.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201SkU18

http://www.atl.nu/lantbruk/ja-till-motion-om-nej-till-handelsg-dselskatt

http://www.ja.se/?p=47087&m=3433&pt=105

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar