15 mars 2015

(fritt) Fram för GMO

Nu har ett första steg mot GMO-odling i Sverige gjorts.
I Bryssel.
Ansvaret för bråket om GMO är härmed delegerat till de lokala parlamenten.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:068:FULL&from=SV

7 kommentarer:

 1. Hur kommer detta att arta sig?
  Om man delegerar godkännandet till nationella myndigheter och sedan via reciprocitetsprincipen och lojalitetsartikeln påtvingar vissa medlemsstaters godkännande på andra medlemsstater har man kringgått all form av hederlighet.
  Det vill säga en medlemsstat godkänner GMO, företag i en annan medlemsstat med restriktivare hållning anmäler förfördelningen till EU-domstolen. EU-domstolen tittar på hela rättsproblematiken och säger att medlemsstaterna i ljuset av grundfördragen måste acceptera att andra medlemsstaters godkännande av GMO även implementeras i medlemsstater med mindre liberal hållning.
  Ta hur Lissabon-fördraget hanterades, utan kritik från EU-domstolen. Två medlemsstaters befolkningar sade nej, trots att det gamla fördraget sade att det krävdes fullständigt enighet, men ändå drevs Lissabonfördraget igenom. Såklart var Wallström inblandad som den ypperliga demokrat hon är. Det är bara att fortsätta på inslagen väg, när några medlemsstater accepterat GMO, måste alla följa - annars bryter man mot lojalitetsartikeln. Det har till och med doktorerats på lojalitetsartikeln rörande Bryssel II-förordningen om familjeförhållanden och annat, exempelvis dr. Jona Israel från Antwerpen. Kan för övrigt hänvisa till juridisk professor de Groot i Holland som främjar denna avhandling.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och dessutom ttpip med möjlighet att stämma de ovilliga.

   Radera
 2. Vem behöver en Putin, när regeringarna i EU samfällt agerar som en diktator?

  SvaraRadera
 3. man kan också se det som så att ingen har tappat ansiktet

  SvaraRadera
 4. Timbro dundrar igen http://www.dn.se/debatt/avreglera-eller-lat-den-svenska-mjolken-forsvinna/
  För egen del undrar jag om det finns ett mervärde att märka mjölken GMO-fritt. En krona mer per liter kan nog konsumenten betala.
  Därför är det intressant att Timbro för allt i världen inte kan tänka sig en sådan inriktning. Endast vissa "fria marknadens" uttryck är tillåtna att tänkas inom Timbro, vilket gör dem ideologiskt låsta och därmed sekteristiska, eller styrda av vissa industriella intressen.

  SvaraRadera