10 mars 2015

Growth or distress

"It is not the lack of improved technology or access to markets that is behind the prevailing crisis. It is the declining farm incomes over the years that have pushed agriculture into a deep pit. But unfortunately, the economic debate has never gone beyond the growth rate in agriculture. The focus has remained on growth, and not on agrarian distress."

Ja, vad skall man säga annat än att  minister? Bucht bör bjuda in författaren till ovan text för ett samtal.
För att få litet perspektiv på tillvaron.....
(Indien har 600 miljoner bönder)
Så kanske det blir litet lättare att förstå tillvarons realiteter idag.

Författaren heter Devinder Sharma. En indisk journalist som varit i Sverige och Östersund. När Sverige var värdland inom EU och EUs jordbruksministrar träffades i just Östersund.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar