24 mars 2015

I Gunnar Strängs tradition

De som var med minns finansminister Gunnar Sträng.
En småaktig sosse som i ren elakhet belade bönderna med skatt på egen ved.
Men då oljan var så billig att det är helt ofattbart idag, så bytte folk ut sina vedpannor till oljeeldade dito på några få år..
Så den småsinta skatten gav inte mycket mer än politiska poänger.
Till slut insåg politiken att viss småsinthet är meningslös...

Men åter tycks rotandet i detaljer som förr bli aktuellt.
Som morgondagens debatt om gödselskatten där miljöargumenten tonats ner och den gamla politiska ryggmärgsreaktionen bubblat upp till ytan igen.
I Gunnar Strängs anda.
Det handlar inte om pengar..
Det handlar inte om miljön...
Det handlar om småsint politik!

Och denna nygamla tanke lever upp igen...
På olika sätt.

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201SkU18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar