13 mars 2015

Skåneupproret

Vid ett möte med Länsstyrelsen i Skåne där ett antal starkt protesterande träffades och förklarade sin irritation över hur handläggning av djurskydd fungerar i Skåne, så framlades en lista på krav...

Det låter uppmuntrande...

Men, varför skall man inte "djupgranska" ärenden före år 2009?
Är det bara för att Länsstyrelserna tog över från kommunerna då?
Men själva repressalierna stod Länsstyrelserna för redan innan dess!
Och staten Sverige därmed... som inte kollat om Djurskyddslagen stämmer med regelverket från Bryssel.
Utom vid ett tillfälle, se nedan!

(http://www.kammarrattenijonkoping.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Nyhetsbrev-om-EU-ratt/Nyhetsbrev/Nummer-5-2006/

"
Kammarrätten i Jönköping prövade i mål nr 708-03 fråga om vitesföreläggande enligt djurskyddslagen (1988:534). I dom 2006-08-14 analyserade rätten direktiven 99/74/EG (inhysningsdirektivet) och 98/34/EG (anmälningsdirektivet) och konstaterade att EG-domstolen i dom 1994-04-30 i målet C-194/94 funnit, att ett åsidosättande av anmälningsskyldigheten enligt det tidigare gällande direktivet (83/189/EEG) medförde att de tekniska föreskrifterna i fråga inte fick tillämpas gentemot enskilda. I domslutet uttalar kammarrätten bl.a.: Bestämmelsen i 9 § djurskyddsförordningen får anses utgöra en teknisk föreskrift i anmälningsdirektivets mening. Enligt anmälningsdirektivet skall en sådan anmälas till kommissionen och får densamma inte antas inom en tidsfrist på åtminstone tre månader från det att kommissionen mottagit anmälan. Någon sådan anmälan hade emellertid inte skett vid tidpunkten för vitesföreläggandet. Samhällsbyggnadsnämndens vitesföreläggande saknade därför lagligt stöd och skall upphävas. Överklagandet skall därför bifallas. Kammarrätten upphäver länsrättens dom och samhällsbyggnadsnämndens beslut om vitesföreläggande.")


Det borde innebära att allt som skett efter 1995 strider mot Bryssels regelverk..
Med dubbelbestraffning precis som vid ekonomiska brott, fast med den stora skillnaden att djurförbud kan "utdömas" utan dom i tingsrätten...

5 kommentarer:

 1. Det förstår du väl, vad man beslutar i Bryssel stannar i Bryssel.
  Svensk myndighet i sin egen stolta person förstod inte riktigt vad politikerna inte riktigt förstod att de skrev på när de ratificerade alla traktaterna. Så det gick som det gick. Det är först sedan EU-rätten verkligen undervisats om på universiteten som det börjat gå upp för myndighet att det är nya bullar som gäller.
  Ni får helt enkelt gå efter Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det finns säkert en koppling man kan fantisera fram som tvingar myndigheterna att gräva bakåt i tiden. Det gäller bara att hitta rätt jurist.

  SvaraRadera
 2. Att tänka på, använd varken jurist eller konsult från LRF.

  SvaraRadera
 3. det är helt klart på rätt spår,det behöver synas för allmänheten att så självklara saker inte är så självklara i sverige vi är duktiga att klanka ner på andra länder men hur är vi själva.
  JH

  SvaraRadera