23 mars 2015

Skatt på handelsgödsel

Skatteförslag i budgetpropositionen 2015

"En skatt på handelsgödsel införs och den skatt på handelsgödsel som slopades den 1 januari 2010 ska utgöra utgångspunkt för den nya skatten. Syftet med skatten är att minska användningen av handelsgödsel då den bidrar till övergödning av vattenområden och till försurning av mark och vatten.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016."

Riksdagen kan givetvis bestämma vilka skatter som helst...
Men som syftet med skatten är en miljönytta och inte en ekonomisk förstärkning av statskassan så är det egendomligt att berörda parter inte hanterat detta som ett miljöproblem, utan som en "förstärkning av statskassan" och därmed diskuterat frågan utifrån den vinkeln.
Märkligt...

Nu skall frågan upp i Riksdagen på onsdag och fortfarande hörs inte ett pip om miljön...
Personligen tycker jag att detta totalt underminerar Miljöpartiets trovärdighet i miljöfrågor!
Man är bara ett politiskt parti som alla andra utan någon moral...
Utan går sina belackares ärenden och agerar som miljöfascister.
Utan minsta tanke på vetenskapliga argument.
Nåväl, sanningen är uppenbarad.
(De övriga partierna ordar jag inte om)

Likaså gäller detta för övriga inblandade..
De som kunde avgjort frågan..
De närmast sörjande, LRF...

sidan 34 och 52,53:
http://data.riksdagen.se/fil/031258EC-F704-4315-901F-32B86348707C

Webbtv:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201SkU18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar