4 mars 2015

Tryggad svensk livsmedelsförsörjning

Att inte ha en tryggad svensk livsmedelsförsörjning är ett sedan många år medvetet politisk mål i Sverige. Det skulle nämligen stå i strid med de internationella avtal, typ WTO (World Trade Organisation), som Sverige varit drivande i när det gäller att utforma regelverk som missgynnar svenskt jordbruk. För att gynna frihandel framför svensk livsmedelsförsörjning har man infört begreppet livsmedelssäkerhet, vilket innebär att man inte behöver egen försörjning med mat, men att man ska ha ekonomiska resurser att köpa maten på världsmarknaden. Den ekonomin menar svensk politik att man ska skaffa sig genom att exportera andra produkter med vilka vi kan konkurrera på världsmarknaden. Efter principen "en vara ska produceras där de sammantagna komparativa fördelarna är som bäst". Och de sammantagna komparativa fördelarna gynnar sannerligen inte livsmedelsframställning (odling) i Sverige.

På internationell nivå diskuteras ett annat sätt att se på livsmedelsförsörjning - sammanfattat i begreppet Food Sovereignty - matsuveränitet. Ett begrepp som är tabubelagt i Sverige antagligen därför att det förespråkas av en konkurrentorganisation till LRF:s organisation på Europanivå COPA. Konkurrentorganisationen heter Via Campesina Europa och är en del av den världsomspännande Via Campesina-rörelsen. Den starkaste nationella Via Campesina-rörelsen i Europa finner man i Frankrike (var annars) - Confédération Paysanne. Via Campesina är också väl företrädda i Norge genom Norskt Bonde og Småbrukarlag. Men i Sverige har vi ju sedan "tvångskollektiviseringen 1932" inte varit tillåtna att ha mer än en organisation som företrädare för samtliga bönder i Sverige. Och det är då den på Europanivå COPA-anslutna konkurrenten till Via Campesina Europa.

Finns det då något hopp om att det ska gå att påverka "den svenska modellen" till ett större ansvarstagande för vår livsmedelsförsörjning? Och om det skulle lyckas kommer det inte då att ta så lång tid att det inte längre finns något kvar av egen livsmedelsförsörjning att rädda?

HR

Ps. En av de mest kända representanterna för franska Confédération Paysanne - José Bové på bilagt foto. Fotot taget då vi (NOrdBruk) bjöd in honom till Sverige under Sveriges ordförandeskap i EU. Det är alltså han till vänster på fotot - inte han i bakgrunden - även om även han verkar bekant, om än litet blekare om nosen i dag. Jag har inte träffat José Bové sedan 2007 då han, under sin franska presidentvalskampanj, kom till Nyeleni-mötet i Mali (Väst-Afrika), gammal fransk koloni. Han kom dock bara åtta i det franska presidentvalet. Men FNSEA - franska "LRF" (COPA) ställde inte upp med någon presidentkandidat alls . Ds.

1 kommentar: