2 april 2015

Betraktelser inför påsken anno 2015


Behöver medvetandet en hjärna ?
Den senaste hjärnforskningen menar att så är inte fallet. Dr. Bruce Greyson, University of Virginia höll en upmärksammad föreläsning i Daramsala som jag rekommenderar intresserade att ta del av genom att googla « Does consciouness need a brain ? »

Det finns många bevis för att medvetandet, eller det som man populärt kallar « själen » existerar utanför och oberoende av den fysiska kroppen och hjärnan. Min egen övertygelse om att detta är korrekt fick jag redan när jag bodde i England 1967 och då följde det uppmärksammade fallet med femåringen som talade ett utdött indiskt språk (!)
Fysikernas problem är att de inte ser till helheten utan fokuserar på komponenter ned till nano nivå. Till deras försvar kan man säga att man behöver studera byggklotsarna för att se helheten. Det ultima är trots allt att överskåda helheten och på vägen dit gör mänskligheten små framsteg.

På södra sinaihalvön finner man den mosaiska lagstiftningens berg, Djebel Musa (Moses berg) alt. 2.244m (jag var där under mitten av 1970-talet tillsammans med min israeliske agent och vän Efraim Gusman). Det var härifrån som Moses tog emot Guds budord som förmedlades till de semitiska folken ; judar kristna och muslimer, som alltsedan dess har trätat om vem som skall vara Guds vd på jorden. Judarna väntar fortfarande på Messias, « den smorde », de kristna fann honom i Jesus vid början av vår tideräkning och muslimerna i Mohammed framåt mitten av 600-talet.

Vid foten av berget ligger kristendomens äldsta kloster ; katarinaklostret, grundat år 337. Katarina var en högboren och skön kvinna i Alexandria som drevs i landsflykt eftersom hon avvisade kejsar Maximinus förförelse. Hon omvände sig och flera romare till kristendomen och för detta led hon martyrdöden. Hennes kropp fördes till sinaiberget där reliker nu finns i klostret som också hyser en samling av kristendomens äldsta och mest värdefulla handskrifter, däribland Codex Sinaiticus som är en komplett majuskelhandskrift av Nya Testamentet på pergament, samt delar av Gamla Testamentet och Barnabusbrevet. De är tillsammans med Codex Vaticanus de mest värdefulla handskrifterna för Bibelns textkritik och upptecknades  på grekiska vid mitten av 300-talet, alltså efter kyrkomötet i Nicea år 325 då man fastställde genom omröstning att Jesus var Guds son, vilket delade kristenheten och fördrev de « urkristna » i Alexandria till öknen och eremit eller klosterliv. 

Muhammed lär ha besökt klostret före den muslimska erövringen av Egypten år 640 och då förklarat det som heligt. Ett muslimskt angrepp på katarinaklostret eller munkarna däri torde därför anses föga troligt. Sinai blev ju israeliskt efter det arabiska angreppskriget mot Israel, det s.k. Sexdagarskriget år 1967, men gavs till Egypten mot ett fredsfördrag mellan Egypten och Israel, vilket har hållits alltsedan dess.  

För att förstå innebörden av « antisemitism » bör man veta att de semitiska folken, d.v.s. de som talar semitiska språk,  omfattar araber, som sedan urminnes tider strövat omkring på den arabiska halvön, assyrier, araméer (t.ex. Jesus), och hebréer (judar). Det finns flera som kananéer och fenicier som under årtusenden gått upp i andra folk, men alla är de semitiska och med de nedärvda gener som sedan årtusenden format deras säregenhet och traditioner.

Av någon anledning har « antisemitism » endast riktats mot judar och denna diskriminering är lika levande i dag som för tusen år sedan och detta trots att deras stat ; Israel är den enda demokratin i Mellanöstern. I Sverige är judarnas situation särskilt utsatt, trots att de sedan decennier och sekler starkt bidragit till den svenska välfärden. Ständigt skändas deras kyrkogårdar och kultplatser av « nysvenskarna » och det mest flagranta exemplet på svensk antisemitism är tveklöst Ilmar Reepalus Malmö som blivit ökänt ända in i Vita Huset.

Den kristna påsken (fastställdes på kyrkomötet i Nicaea) infaller första söndagen efter första fullmånen efter vårdagsjämningen vilket i år blir söndagen den 4e april (påskdagen). Denna högtid kan de kristna dela med övriga mosaiska religioner eftersom den infaller vid samma tid som Moses och det judiska folkets uttåg från fångenskapen i Egypten. Et voilà.

Donc, Glad Påsk till alla judar, kristna och muslimer (trots att ni alltid har trätat och alltid kommer att träta) !
Ulf  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar