15 april 2015

Gödselskattens värde - Insändare i ATL 15/4

Jag har följt bråket om Östersjöns algblomning sedan det uppmärksammades i mitten av 1970- talet. Jag gjorde ett dyk utanför Falkenberg i den värsta algblomning man kan tänka mig redan innan dess. Jag var också medveten om jordbrukets verksamhet via mina jordbruksstudier. Att ekvationen inte gick ihop insåg jag.

De som drev kraven mot jordbruket hade sina teorier nedtecknade på två A4-ark.
Medan jordbrukets odlingsteorier omfattade hundra år av biologisk vetenskap. Tyvärr agerade inte jordbruket företrädare LRF på ett korrekt sätt. Man negligerade kritiken och accepterade att jordbruket hade en skuld i frågan. Jag påtalade under många år denna fatala uppfattning. Att den som accepterar miljömarodörsrollen är förlorad!

Sedan dess har jag haft vetenskapliga kontakter som visat att vetenskapen absolut inte varit enig i frågan. Snarare tvärtom! Och under senare år har bilden klarnat. Ett antal olika undersökningar visar att allt var ett gigantiskt misstag från absoluta början i debatten runt algblomningen. Man använde sig av en felaktig teori! Att kvävet var en begränsande faktor i algblomningen i havet. Kvävet är aldrig den begränsande faktorn egentligen! Inte någonstans.

Däremot har som alltid fosfor en avgörande funktion i all biologisk aktivitet. I Östersjöns fall är det helt avgörande. Östersjön bytte ekologisk system redan i början av 1950-talet. Bytte från näringsfattigt innanhav till näringsrikt innanhav. En förändring som vars tidpunkt ställt till det i min tanke sedan jag fick detta klart i mitten av 1980- talet. Vad hände som förändrade villkoren redan på 1930-40-talen?

Skillnaden mellan dessa olika naturfenomen är flödet av näringsämnen ut ur Östersjön, via Baltiska strömmen, som efter 1950 medförde mer fosfor(P) ut ur Östersjön än vad som följde med Saltpulsen in i Östersjön. Något som först denna vinter blivit helt klarlagt!
Saltpulsen har inte fungerat sedan 1940- talet! Därför har syresättningen av Östersjöns djupbottnar inte varit tillräcklig och syrebrist har uppstått. Vid syrebrist frigörs i bottensedimenten, sedan tusentals år tillbaka, fastlagd P som sedan nått vattenytan och skapat riktigt gödselvatten.
Då kvävefixeringen är av närmast gigantiska mått i havet, (något som tyska forskare insåg redan på 1970-talet) så kan aldrig kväve begränsa algtillväxt! Vad som sker är en artsammansättning som avgörs av just kvävetillgången, inte volymen alger! Och när kvävebrist finns etableras kvävefixerare som cyanobakterier, den giftiga soppa som vi sett varje sommar.

Nu har man äntligen insett detta. Efter fyrtio år av inkompetent och politisk korrekt vetenskap - och politik. Men har detta gått fram? Nej, politiken yrar fortfarande om kvävet som ett miljöproblem. Men någonstans har man insett att en skatt på handelsgödselkväve - ur miljösynpunkt - inte är en riktig god idé. Så kanske att man från lantbrukets sida kanske även kan tänka nytt och inte komma med kommentar som den jag fick för 25 år sedan på ett LRF-möte där jag beskrev förräderiet mot svenskt lantbruk och fick kommentaren: Ställer inte bönderna till med något alls?

Thomas Gunnarson
Fotskäl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar