17 april 2015

Internationella bondedagen

En liten tillbakablick:
http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/04/17-april-den-internationella-bondedagen.html

För idag ser det inte så bra ut....
Eller?

8 kommentarer:

 1. Jag såg en bonde som skulle demonstrera men jag tror han kommit vilse, för han körde bara fram och tillbaka på en åker.

  SvaraRadera
 2. Jodå, Nordbruk är aktivt om än under svåra villkor. Den bondefackliga kampen är i Sverige hårt eftersatt. Den internationella bonderörelsens erfarenheter har varit svåra att ta till sig utanför den mindre organisationen Nordbruk. Men under sex år har nu miljörörelsens av alla utomstående krafter verkat för att den sociala kampen på landsbygden måste stäörkas mot urbana intressen med bondefackliga organisationer och särskilt småbrukarföreningar i fokus. Här har Via Campesina varit tongivande internationell inspiratör. Mestadels från Brasilien men också från Norge och Belgien. I år kom för första gången Via Campesina Europa till Naturbrukskonferensen. Småbrukarnas ordförande kom för andra gången med initiativtagaren för Landsbygdsupproret. Även LRF ordförande för Örebro kom, dock med det politiska budskapet att politiken inte är viktig då allt hänger på konsumentmakten. Nordbruk har numera i alla fall en facebooksida: https://www.facebook.com/nordbruk

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå, svårt har det varit och svårt kommer det att vara...

   Radera

 3. Småbrukare och landsbygdsvänner enades

  En haverikommission för landsbygden, en naturbrukspolitisk arbetsgrupp med småbrukarorganisationer och andra närstående organisationer och ett historiskt möte där ledande krafter från Landsbygdsupproret, Omställning Sverige, Småbrukarna, Nordbruk, europeiska Via Campesina, Latinamerikagrupperna, Framtiden i våra händer och Jordens Vänner träffades. Det blev resultatet av den sjätte naturbrukskonferensen sedan starten i Ransby 2010.

  Naturbrukskonferenserna tillkom på initiativ av vänsterpartisterna Lennart Kjörling och Bengt Berg, den förstnämnde aktiv i Jordens Vänner och den senare poet och dåvarande riksdagsman. Grunden blev uppropet Återta makten över maten och naturbruket författat av Jordens Vänner. Inspirationen kom från de bygder där Naturbrukskonferenserna hållits och besökare från de jordlösas rörelse MST i Brasilien eller indianen, bondeledaren och gerillakämpen Hugo Blanco.

  I år var samlingen brokigare och bredare än någonsin med stöd från bl.a. Örebro universitet, Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet och ABF Örebro. Föreläsningarna spände från pionjären Gunnar Rundgren inom svenskt ekologiskt jordbruk och KRAV märkningen till Kristina Belfrage, framstående forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och praktiker som under ett år testade att leva på ett ton CO2, alltså på den nivå som vi alla behöver vara om vi ska förhindra ett allt för förändrat klimat. Kerstin Edqvist visade film om hur jordbruket i Colombia påverkats av landets frihandelsavtal som inneburit att småbrukarnas fröbanker eldas upp då det blivit förbjudet att inneha icke-certifierade fröer av den sort som alla jordbrukare använt i årtusenden.

  Under ett studiebesök gavs handfasta råd om lantrasen bronskalkon. Den är en kulinarisk läckerhet intygade en kock och kan skydda sig mot rovfågel samt livnära sig på bete till mycket stor del vilket kan bidra till småbrukarekonomin.
  Bland deltagarna fanns allt från en same som skrev om hoten mot rennäringen från alltför storskaliga slakterier när han inte planerade nya appar för samisk språkundervisning till lantbrukardöttrar som går på SLU. Här kunde man få höra synpunkten att de största problemen framöver kommer de mellanstora gårdarna ha med kostsamma investeringar för att följa med i strukturrationaliseringen och att en del bönder kan leva gott andelarna i kooperationen och lägga ner sina gårdar. Det ungdomliga inslaget var påtagligt, många aktiva småbrukare och andra praktiker deltog också.

  De starka praktiska inslagen parades med mycket sång och politik. Huvudtalare på konferensen var Andrea Ferrata från europeiska Via Campesina som beskrev hur småbrukare världen över står för 70 procent av matproduktionen på 25 procent av den brukade åkermarken. En torgmanifestation med stor uppslutning gjordes mot handels – och investeringsavtalet TTIP.

  En avslutande paneldebatt med företrädare för Landsbygdsupproret, LRF, Nordbruk och Småbrukarna skapade klarhet i motsättningarna mellan bönderna. På frågan om vilken naturbrukspolitiska fråga som är den viktigaste svarade Per Willén ordförande i Örebro läns LRF att det avgörande var inte politiken utan konsumentmakten. Erika Sörengård från Landsbygdsupproret slog ett slag för att köpa svensk mat. Torgny Östling från Nordbruk framhävde vikten av att ägandet av marken medan Jonas Wangsten, ordförande för Småbrukarna också betonade att samma krav måste ställas på importerade varor som på livsmedel från det svenska jordbruket.

  På foto med fyra från vänster, Torgny Östling, Nordbruk, Erika Sörengård initiativtagare till Landsbygdsupproret, Jonas Wangsten, ordförande Småbrukarna och Per Willén, ordförande LRF Örebro län.

  Foto hittar man här: https://www.facebook.com/events/588507914584527/

  Texten till Naturbrukskonferensernas sång

  Vi sätter oss i ringen
  och tar varann i hand
  Vi är en massa syskon
  som tycker om varann
  Naturen är vårt hemland,
  jordbrukarn föder oss
  För det är vi tacksamma
  - Nu ska vi ut och slåss!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, vi får hoppas att kampen blir starkare!
   För nu går det fort...
   Utför.

   Radera

 4. Småbrukare och landsbygdsvänner enades

  En haverikommission för landsbygden, en naturbrukspolitisk arbetsgrupp med småbrukarorganisationer och andra närstående organisationer och ett historiskt möte där ledande krafter från Landsbygdsupproret, Omställning Sverige, Småbrukarna, Nordbruk, europeiska Via Campesina, Latinamerikagrupperna, Framtiden i våra händer och Jordens Vänner träffades. Det blev resultatet av den sjätte naturbrukskonferensen sedan starten i Ransby 2010.

  Naturbrukskonferenserna tillkom på initiativ av vänsterpartisterna Lennart Kjörling och Bengt Berg, den förstnämnde aktiv i Jordens Vänner och den senare poet och dåvarande riksdagsman. Grunden blev uppropet Återta makten över maten och naturbruket författat av Jordens Vänner. Inspirationen kom från de bygder där Naturbrukskonferenserna hållits och besökare från de jordlösas rörelse MST i Brasilien eller indianen, bondeledaren och gerillakämpen Hugo Blanco.

  I år var samlingen brokigare och bredare än någonsin med stöd från bl.a. Örebro universitet, Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet och ABF Örebro. Föreläsningarna spände från pionjären Gunnar Rundgren inom svenskt ekologiskt jordbruk och KRAV märkningen till Kristina Belfrage, framstående forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och praktiker som under ett år testade att leva på ett ton CO2, alltså på den nivå som vi alla behöver vara om vi ska förhindra ett allt för förändrat klimat. Kerstin Edqvist visade film om hur jordbruket i Colombia påverkats av landets frihandelsavtal som inneburit att småbrukarnas fröbanker eldas upp då det blivit förbjudet att inneha icke-certifierade fröer av den sort som alla jordbrukare använt i årtusenden.

  Under ett studiebesök gavs handfasta råd om lantrasen bronskalkon. Den är en kulinarisk läckerhet intygade en kock och kan skydda sig mot rovfågel samt livnära sig på bete till mycket stor del vilket kan bidra till småbrukarekonomin.
  Bland deltagarna fanns allt från en same som skrev om hoten mot rennäringen från alltför storskaliga slakterier när han inte planerade nya appar för samisk språkundervisning till lantbrukardöttrar som går på SLU. Här kunde man få höra synpunkten att de största problemen framöver kommer de mellanstora gårdarna ha med kostsamma investeringar för att följa med i strukturrationaliseringen och att en del bönder kan leva gott andelarna i kooperationen och lägga ner sina gårdar. Det ungdomliga inslaget var påtagligt, många aktiva småbrukare och andra praktiker deltog också.

  De starka praktiska inslagen parades med mycket sång och politik. Huvudtalare på konferensen var Andrea Ferrata från europeiska Via Campesina som beskrev hur småbrukare världen över står för 70 procent av matproduktionen på 25 procent av den brukade åkermarken. En torgmanifestation med stor uppslutning gjordes mot handels – och investeringsavtalet TTIP.

  En avslutande paneldebatt med företrädare för Landsbygdsupproret, LRF, Nordbruk och Småbrukarna skapade klarhet i motsättningarna mellan bönderna. På frågan om vilken naturbrukspolitiska fråga som är den viktigaste svarade Per Willén ordförande i Örebro läns LRF att det avgörande var inte politiken utan konsumentmakten. Erika Sörengård från Landsbygdsupproret slog ett slag för att köpa svensk mat. Torgny Östling från Nordbruk framhävde vikten av att ägandet av marken medan Jonas Wangsten, ordförande för Småbrukarna också betonade att samma krav måste ställas på importerade varor som på livsmedel från det svenska jordbruket.

  På foto med fyra från vänster, Torgny Östling, Nordbruk, Erika Sörengård initiativtagare till Landsbygdsupproret, Jonas Wangsten, ordförande Småbrukarna och Per Willén, ordförande LRF Örebro län.

  Foto hittar man här: https://www.facebook.com/events/588507914584527/

  Texten till Naturbrukskonferensernas sång

  Vi sätter oss i ringen
  och tar varann i hand
  Vi är en massa syskon
  som tycker om varann
  Naturen är vårt hemland,
  jordbrukarn föder oss
  För det är vi tacksamma
  - Nu ska vi ut och slåss!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som jag påpekat så är LRF rena femtekolonnare...
   Se upp för dem!

   Radera