19 april 2015

Kina och mjölken

Kinas jordbruksproduktion idag bygger på en massiv import av fodermedel.
Det kan verka egendomligt, men hittills har man arbetat med strikt ekologiska cirkulationsmetoder inom traditionellt kinesiskt lantbruk. Av den enkla anledningen att Kinas jordar är näringsfattiga. Jämfört med våra som bildats ganska nyligen genom inlandsisen.
Därför köper man fodervarorna direkt och avfallet/gödseln blir då en förstärkning av den egna odlingsmarken. Den enda möjligheten att modernisera jordbruket.
Tanken kallas "gruvdrift i marknivå". Genom bortodling av viktiga mineraler som P och K i nyodlingar i i Brasilien flyttas fosfor och kalium till Kina, förutom att man får igång en storskalig mjölkproduktion för inhemsk konsumtion.

Här har jag några videos från Kina som visar utvecklingen där "backyard"- gårdar, de traditionella småbruken bygger ut eller försvinner - och hur nuvarande globala mejerikris särskilt drabbar "backyardbönderna"..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar