3 april 2015

Raka rör

Här hemma tycks ledande inom mejeri och LRF gå som katten kring het gröt...
Utom då Mjölkböndernas förening. Med 1240 medlemmar...
Av drygt 4000 möjliga inom landet...
Är det kanske 1240 lantbruk som är på väg att kasta in handsken?

I England går ledande mjölkbönder ut och säger rent ut hur de har det.
Det märkliga är att denne mjölkbonde pekar att problemen är de samma som här.
Vem står då för exporten?
Nåväl, insikten om att Kina nu bytt politik inom området "Mjölk" har även denna bonde insett. En uppfattning som ännu inte nått Bryssel...

http://www.fwi.co.uk/livestock/dairy/handley-adamant-he-will-quit-dairy-farming.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar