4 maj 2015

Hästskojare av olika skäl

I svensk djurhållning på landsbygden är hästen den vanligaste djurslaget idag...
Och troligen mest utsatt för bedrägerier.
Att få en häst avlivad kostar pengar, trots att hästen, som art, ingår i livsmedelskedjan...

Så om man istället kan använda hästen i livsmedelskedjan, trots att det enskilda djuret av någon anledning inte längre skall vara med, på grund av medicinering eller så, kan man via omidentifiering lösa det problemet..
Något som är bara en kostnad, blir ett visst överskott.
Även om hästkött är lågt värderat är det bättre än en destruktiosnskostnad..

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4663

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar