13 maj 2015

SVENSKA FOLKET ÄR NEDSÖVDA AV FÖRVILLINGSINDUSTRIN OCH KORPORATIVISMEN

Sveriges landsbygd är prisgiven om inget händer snarast när det gäller jordbrukets lönsamhet. Enligt EU:s FADN-statistik framgår att svenska bönders intäkter i jordbruket bara täcker kostnaderna i jordbruket till 26 procent. Detta bestyrks i ATL av statistikchefen på jordbruksverket. 

Statistiken över jordbrukarhushållen inkomster bekräftar EU:s statistik om man tittar bakom kulissen. Jordbrukarhushållens inkomster i Sverige består i medeltal till 82 procent av inkomst av tjänst, 2 procent av kapitalinkomst och bara till 16 procent av näringsverksamhet. Tar man bort skogsinkomsterna från näringsverksamheten så finns det garanterat inget kvar till jordbruket. Risken finns att det går åt ytterligare jordbruksfrämmande verksamhet för att täcka förlusterna i det egentliga jordbruket. Här i vår socken är en fastighet till salu för 67,5 miljoner. Vem kommer att köpa den? Någon svensk? 

Svenska makthavare i sällskap med LRF och andra korporativistiska organisationer lade ut Sveriges naturresurser på hela klotets spekulationsmarknad. Jag och alla andra kan sälja våra jordbruksfastigheter till vem vi vill i hela världen utan att Sveriges riksdag kan hindra affären. Tack vare det beslutet som riksdagen fattade genom att skriva under EES-avtalet 1992 är vi ett folk som inte har kontroll över våra naturresurser. Detta hade aldrig svenska folket gått med på om de hade fått rösta om det. Det tyckte inte LRF-toppen var så viktigt, utan tillstyrkte i sitt remissyttrande i frågan som handlades av Fredrik Bonde. Dnr.91/0703 på justitiedepartementet. Varken länsförbundsordföranden i Örebro län eller Östergötlands län hade informerats om LRF:s ställningstagande när jag ringde upp dem, trots att/eller på grund av det var en Bonde som var handläggare. Vilka var delaktiga i det beslutet?     

En annan mycket intressant fråga i lönsamhetssammanhanget är varför LRF varken har påtalat resultatet av Björkska utredningen SOU1997:167 eller EU:s FADN-statistik som jag nämnde om ovan. Jag har konfronterat LRF-ledningen i fråga i två artiklar med några månaders mellanrum. Den första artikeln svarade regionordförande Per Willén mig som om jag var något som katten släpat in utan att överhuvudtaget vidröra det förhållandet att Ungerns kostnadstäckning i jordbruket var 187 procent  när vi hade 26 procent. Medeltalet i EU var 67 procent, apropå "lika villkor". När jag fått bestyrkt av statistikchefen Ann-Marie Karlsson på jordbruksverket att jag hade tolkat statistiken helt rätt. påtalade jag detta i ytterligare en artikel som Per Willén förstärkt med Riksförbundsordföranden Helena Jonsson svarade ganska mycket vänligare än förra gången. Dock utan att med ett ord beröra EU-statistiken. Tala om beröringsskräck! Tomas Gunnarsson skrev förtjänstfullt om den finska redovisningen av EU-statistiken i denna blogg varifrån jag hämtat siffrorna. I Finland kan man läsa statistiken på svenska men i Sverige kan eller vill varken LRF, jordbruksverket eller näringsdepartementet presentera EU-statistiken på svenska vid begäran.
Finns det ingen i jordbrukets alla svenska organisationer som har tillräckliga språkkunskaper för att uttolka EU-statistiken under de år den existerat så anser jag chefspersonerna ska lämna sina poster och ägna sig åt något de klarar av. Hjälp till att få fram EU-statistiken på svenska!

Hur ska svenska folket kunna förstå att vi är på väg mot stupkanten när vårt jordbruk håller på att kollapsa. Helena och Per i LRF konstaterar att "många lantbrukare tror trots allt på framtiden" det hoppas jag med samtidigt som jag hoppas att de inte tror LRF-toppen, då får de allt plocka fram EU-statistiken först till att börja med och dessutom stoppa den fördärvliga djurskyddsterrorn medan vi har någon inhemsk animalieproduktion att värna. 

Hur ska vårt folk förstå att det är några problem i svenskt jordbruk när LRF på olika sätt försöker att få bönder och andra att tro att de som klagar på lönsamheten i svenska jordbruket bara är dåliga företagare.   

Det viktigaste budskapet till svenska folket är inte att stärka det militära försvaret. Har vi ingen mat till befolkningen och inga bostäder till alla människor som våra politiker anser ska fritt vandra in här då hjälper inget försvar. Den lede fi kan bara stänga av införseln av mat och drivmedel så slår vi ihjäl varandra bara för att överleva. De behöver inte kosta på kulor och krut för att ta över landet. Våra makthavare skänker bort vårt fina land och sitt folk med sin politik. Vi har inga beredskapslager. Vår livsmedelsindustri ägs tillstörsta del av utländskt kapital. Svensk massmedia (förvillningsindustrin) kollrar fullständigt bort vårt folk. Hoppas att jag har fel!

Sten-Arne Persson

8 kommentarer:

 1. Bra inlägg. Dock gäller det i princip alla branscher i Sverige, politikerna har sålt ut dem, med kooperationens hjälp. Transport, päls, skinn, varv, konfektion, möbler, data osv. Det är bara rester kvar. Samtidigt som svenskarna tror centraliseringen är ödesbestämd. Dessutom har samma makthavare bestämt att etniska svenskar inte finns.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är inte det ett inslag i det "moderna projektet"?

   Radera
  2. Sten-Arne Persson15 maj 2015 18:49

   NÄR DET GÄLLER VÅRT FOLKS ÖVERLEVNAD TORDE INGEN NÄRING VARA VIKTIGARE ÄN VÅR INHEMSKA MATFÖRSÖRJNING ELLER?

   Radera
 2. Men sluta att rösta på dem som försnillar vårt kapital, vårt land. Gör som ekonomen David Korten säger: "Turn away from the King". Alltså inte bokstavligen från just kungen utan vänd istället ryggen till den klättrande klassen, hela det partipolitiska systemet…utan våra röster så saknar de legitimitet…och vi får börja om, med ett nytt politiskt demokratiskt system.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att inte rösta fungerar inte i ideella föreningar, aktiebolag eller riksdag, det lämnat bara bordet fritt att äta av, av de som fortfarande får röster och således bestämmer. Det gäller att rösta bort de som missköter sig och sedan se till att få en bättre författning med ordentlig maktdelning och jämnare balans mellan befogenheter och ansvar. Tyvärr är oppositionen sovit (mutats med lite inflytande med jämna mellanrum) sedan kriget. Tyvärr visade det sig vid förra regimbytet att de nya var väl så anpassade till det rådande systemet, alltså måste några nya in. Vilket de anpassade vill hindra med december överenskommelsen.

   Radera
  2. Jag håller med Anna.

   "Detta är vad politiken gör: den skapar konflikter där sådana inte finns och den gör kreatur av människor. Det bästa vi kan göra är att vända den ryggen helt och hållet. Av princip"

   Radera
  3. Vänder man ryggen till kommer snart piskan.

   Radera
  4. Varför inte alla i valet 2018 rösta på Direktdemokrati. Göra oss av med hela det snart 100 år gamla partipolitiska systemet och börja hjälpas åt att bygga ett verkligt demokratiskt system där vi själva får mer att säga till om? Själv vill jag inte längre betala lön till de usla individer som kallar sig våra företrädare!

   Radera