30 juni 2015

Fakturan är redan skickad

Marit Paulsen har tydligen gjort sina sista dagar som EU-parlamentariker.
Och fått igenom en kompromiss... (Är hon centerpartist?)

- Vi går mot en allvarlig situation där förbrukningen i jordbruket måste reduceras och det blir svårt både ekonomiskt och tekniskt. Man måste ta upp konsekvenserna för bönderna av ökad antibiotikaresistens, för jag är livrädd att vi hamnar i en situation där fakturan för de sista 50-60 årens utveckling skickas till den enskilda bonden! Vi måste bry oss och det är bort om den här lagen, men vi måste försöka tänka så pass långt.

Så långt Marit Paulsen...
Hon inser inte att fakturan redan är skickad.

http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4715

29 juni 2015

En tunn välling

Jag tycker Oatleys havrekampanj är kul.
Men kanske att det skjuter över målet ibland....

Fast för primärproducenterna har det ingen betydelse..
Mjölken är extremt lågt värderad på marknaden...
Och havren också.
En liter havredryck har samma värde för bonden som en liter mjölk, ungefär...
2,50... Typ.

http://supermiljobloggen.se/debatt/2015/06/oatly-lamna-mjolkvanorna-under-72-timmar

28 juni 2015

Orsak och verkan

Allt eftersom nötkreaturen blir ovanliga i landet kommer vi att få höra hur klimatstörande nötkött är...
Va...?
Jo, men så blir det ju.
Man måste på något sätt förklara och motivera den jordbruksmässiga förändringen med en minskad nötkreaturspopulation i landet den dag då debatten sätter fart...
"Vart tog korna vägen?"

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kottet-ar-varsta-klimatboven

Övergrepp av myndigheterna

http://www.lantbruk.com/lantbruk/jo-riktar-skarp-kritik-mot-lansstyrelsens-agerande

En del djurägare har upptäckt att det finns uppenbara risker med djurhållning.
Av ekonomisk art...
Någon ko, eller så, kanske ingen reagerar för att myndigheterna omhändertar och nödslaktar, eller så..
Men hela besättningar - om det handlar om ett par hundra djur...
Eller fler...
Då blir det pengar.

Jamen, ingen rök utan eld! Eller...?

Risken att göra stora ekonomiska förluster med dagens myndighetsutövning är uppenbar!
För det som skedde enligt ovan länk kan hända vem som helst som har djur - stor som liten.

http://www.jo.se/PageFiles/6549/1584-2014.pdf

27 juni 2015

Mera mjölk i baljan, boys

Nu när kvoterna är borta släpper irländarna loss ordentligt.
Nu finns ingen anledning att bromsa då bötesbeloppen som fanns vid kvotöverskridande är borta!
Nu är det naturen och de givna tekniska förutsättningarna som styr.
Med solsken och bra bete så går det galant att öka produktionen....
http://www.farmersjournal.ie/cows-are-milking-exceptionally-well-all-over-the-country-183909/

Men priserna kanske inte hänger med...
http://www.lantbruk.com/lantbruk/mjolken-aterhamtar-sig-tidigast-2016

26 juni 2015

Konkurrensutredningen

Ett politikområde som har avgörande betydelse för överlevnadsmöjligheten är skattesystemet. Och det är alla partier överens om att där ska "den svenska modellen" gälla till varje pris, på det får vi inte rubba. Andra områden är försäkringssystemen, pensionssystem, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapeng mm. som missgynnar jordbrukare. Kan man inte ändra på dessa ting så bör det vara politikens skyldighet att uppmana ungdomar att absolut inte hänge sig åt jordbruksverksamhet eftersom hela den svenska politiken i praktiken motarbetar sådan verksamhet genom sina beslut.

I mycket är skatter, försäkringssystem, pensionssystem, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapeng eller barnomsorgssystem som är särskilt anpassade till en nationell hantering utifrån en tanke om ett nationellt samlat samhälle som var typiskt för sena 1900- talets svenska industrisamhälle.
Och frågan om dessa olika samhällsinsatser och hur de påverkar olika typer av företagande var just det som inte ingick i utredningens direktiv.
Men som är det helt avgörande för framtiden!

Skatten på arbete, den vanliga inkomstskatten, är i sig en extremt viktig detalj.
I de flesta övriga medlemsländer använder man en beskattningsprincip som brukar beskrivas enligt följande: Ingen skatt och avgift på inkomster under landets medianinkomst.
Det är egentligen bara Sverige och Tyskland som inte följer denna beskattningsprincip.
Sverige på grund av att man beskattar all inkomst från första intjänade kronan med "arbetsgivaravgiften" med dryga 30%. Tyskland har ett motsatt förhållande.

Hade man i Sverige använt principen - ingen skatt och avgift under landets medianinkomst - hade förutsättningarna för ett arbetsintensivt jordbruk varit helt annorlunda. Enligt de förutsättningar som finns i övriga EU! Då nuvarande skatteuttag kräver att arbetskraften rationaliseras bort mer i Sverige än i övriga EU, för att kunna konkurrera! Och det gäller då inte bara primärproduktionen utan även verksamheter runt jordbruket som åkerier, slakterier, charkuterier, veterinärverksamheter, med mera. Hela produktionskedjan är för dyr för att kunna konkurrera med importprodukter!


http://www.atl.nu/lantbruk/jv-risk-f-r-tandl-sa-satsningar

24 juni 2015

GMO är på väg in

När man läser kort om regeringens "nya GMO- politik" så verkar man just ha gått i fällan...
Fokuserat på det aktuella debattproblemet - glyfosat - Roundup, alltså...
Är det medvetet för att man fuktat ett finger och kollat vart vinden blåser för tillfället?

Att det inte handlar om några principiella politiska eller demokratiska grundprinciper är uppenbart...
För vari ligger det några sådana åsikter i tanken på hur man använder glyfosat?
Utan bara det faktum att glyfosat används i GMO-odlingar...
Det finns ju faktiskt GMO-grödor som tål både glyfosat och andra preparat.
Som varit förbjudna i Sverige länge.

Om man inte ser GMO som en politisk och juridisk realitet så fastnar man i konsumenttänkandet och då är frågan förlorad för bönderna. Då har Monsanto tagit över....
Det handlar om makten över maten via patentsystemet.

http://www.atl.nu/lantbruk/ny-gmo-politik-godk-nd

22 juni 2015

Omhändertagande av djur.

I många fall av omhändertagande av husdjur handlar det om personkonflikter mellan kontrollant och djurägare.
Vanligen har människor inte klart för sig hur systemet fungerar utan tror att om man gör så gott man kan så är det bra...
Men så fungerar det inte.
Det är kontrollantens åsikt som gäller!
Så om en dispyt uppstår så gäller alltså kontrollantens åsikt. Hur tokig den än kan verka vara...
För den drabbade.
Omgivningen kan tro att "ingen rök ingen eld". Därför tror alla att det finns orsak till omhändertagande av djur... (För så tokigt kan ju inte systemet fungera att staten stjäl djur från enskilda medborgare...?)

Men ibland spårar allt ur. Det blir en personlig konflikt mellan kontrollant och djurägaren..
Men detta kommer inte fram när frågan når domstolen. Förvaltningsrätten, vars uppgift är att kolla om myndighetsutövningen är korrekt...
Mestadels accepterar domstolen vad myndigheterna påstår utan bevis. Det räcker med ordet...
Så därför är det lämpligt att hålla god min när kontrollanterna kommer.
Annars kan det gå som i nedan fall.
Man får rätt mot myndigheterna, fast de ger högaktningsfullt fasen i det....

http://www.lantbruk.com/lantbruk/lansstyrelsen-andrar-rutiner-efter-jo-kritik

20 juni 2015

Lotta Gröning i Expressen

Man kan skönja en vindkantring inom pressen. Man har upptäckt något.
Lotta Gröning går i spetsen....

Men hon har inte förstått hela vidden av detta som hon påpekar i nedan länk.
Hon skriver:
"Ingen politiker oavsett parti bryr sig inte om vad dessa småföretagare har för villkor. Möjligheterna att bygga upp ett kapital är också små. I Sverige beskattas varenda krona för en företagare, i andra länder kan en egenföretagare inom exempelvis jordbruket få tjäna några 100 000 kronor innan de betalar skatt för att företaget ska få bli stabilt."

Det fattas tre bokstäver andra ordet från slutet i citatet...
Det skall stå - förbli- istället för bli.....
Tänker man till så är skillnaden enorm. Och måste gälla alla medborgare! Inte bara småföretagare, även om de syns lättast i ett besvärligt läge...

http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/smaforetagarsnacket-ar-bara-tomma-tunnor/

Ja, denna länken också:

http://www.expressen.se/nyheter/de-har-inte-rad-att-ga-i-pension/

18 juni 2015

TREVLIG MIDSOMMAR

MARKNADSFÖRING ÄR A OCH O FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAGANDE

Nedanstående citat är hämtat direkt från Jordbruksaktuellt:
Antalet kor och kvigor som slaktades 2014 uppgick till 204 407 stycken, enligt Jordbruksverket. På Kalla Faktas hemsida skriver man att 140 stycken av dem var högdräktiga. Detta motsvarar 0,068 procent av det totala antalet slaktade kor.
Som en jämförelse kom jag att tänka på bryggeriernas marknadsföring av öl. Helt kostnadsfritt har nu en viss allmänhet börjat göra reklam för ölen som ett utmärkt medel att fånga mördarsniglar med. Frågan är bara hur många procent av sniglarna som får en så lycklig död. Den siffran väntar jag fortfarande på.
TREVLIG MIDSOMMAR, MEN GLÖM INTE ÖLEN
Ulf Pettersson
Mjölby

17 juni 2015

Hjärtligt

Djurens vita teckning kan ofta se märkliga ut.
Som denna.

16 juni 2015

När krubban är tom bits hästarna

Svensk lantbruksutbildning startades på allvar vid förra sekelskiftet. På dryga tio år byggdes ett helt system upp av lantmannaskolor för grundutbildning och specialkurser för rättare, ladugårdsförmän med flera. Högskolorna i Ultuna och Alnarp. Sverige var fortfarande en jordbrukarland. Sedan dess har förutsättningarna förändrats. Och efter det senaste sekelskiftet är Sverige absolut inget jordbruksland längre....
Det finns runt 4000 mjölkproducerande företag och inom något år är de reducerade till några hundra. Det finns runt 800 svinproducerande företag och hur många det är om ett par år är omöjligt att sia om...
Sveriges framtid som jordbruksland är förmodligen enbart ett hobbybaserat spannmålsodlande av spridda grödor av bulkvarukaraktär. Inget att lägga åratal av studier för att lära sig. Det klaras lätt via en snabbkurs på nätet för den intresserade.
Därmed kan större delen av den organisation som skapades vid förra sekelskiftet upplösas, allt från "lantmannaskolorna" (Naturbruksgymnasierna) till högskolorna, alltså Sveriges Lantbruksuniversitet vars olika verksamheter kan fördelas ut på de andra universiteten i landet.
De behövs helt enkelt inte mer!
http://markbladet.se/?artikel=201409100854534087

Dock upplever man därmed hur desperata de främsta och mest onödiga utbildningsgruppen, agronomerna, reagerar. Vilket inte är något nytt. Utan faktiskt är en typisk reaktion för just akademiker vars plats i arbetslivet hotas av utplåning. Man skapar en hysteri och provocerar genom att hugga på det som man egentligen borde stödja! Medan underlaget för sin existens inom den akademiska världen upplöses....

Agronomer har etablerat sig utanför lantbrukets kärna sedan länge. Detta är tydligt inom miljörörelsen. Flera kända debattörer är agronomer. De finns naturligtvis inom svensk administration och de flesta kommersiella företag som cirklar runt allt lantbruk. Men då hela branschen minskar drastiskt på grund av fallande världsmarknadspriser på alla produkter vilket för ett så utsatt land som Sverige i denna fråga, är alla som inte är direkt involverade i primärproduktionen hotade och deras arbeten kan lätt bara försvinna i rationaliseringsivern.
Precis som alla "småbönder" och "lantmannaskolor"....
http://www.slc.fi/lf_nyhet.asp?id=4700

Så därför gäller det att öka aktiviteterna för den egna intressesfären för sin egen överlevnads skull. Detta fenomen är inget nytt utan uppstår allltid när en basverksamhet, det som i grunden står för hela aktiviteten på högskolan, utsätts för en radikal förändring och minskning.
Det var särskilt tydligt inom fiskerinäringen och havsforskningen på 1970- talet då dess akademiker drog igång hela kampanjen mot svenskt jordbruk som har skapat massor av arbete för diverse obskyr forskning som är fullständigt meningslös.
Samma fenomen följdes på Ultuna och där har man under snart ett halvt sekel ägnat sig åt att trampa ner den näring som de själva är en del av.

Den nuvarande debatten om ekologisk odling/ekologiska produkter och dess antagonister "konventionell odling"/GMO som tydligen är en knivskarp kamp utan bäring i varken natur eller befolkning, synes i förstone just handla om fakta, men när man just funderar litet mer så syns rågränsen tydligt. Det handlar inte om rätt eller fel utan är enbart en kamp tillvaron för Sveriges lantbruksuniversitets produkter, agronomerna...
Kampen om den akademiska världen är väldigt tydlig här:
http://www.unt.se/blogg/vad-vi-vet/ekot-av-en-drom/?blog=1164516&entry=3486778

15 juni 2015

Betraktelser, juni 2015

Ordet Nation kommer från latinet ; nãtio (släkte) och är alltså en beteckning för ett folk med gemensam kultur, språk och historia. Ordet nationalstat däremot är en modern beteckning för ett geografiskt område inneslutet av politiska gränser, oftast artificiellt skapade genom krig och erövring. En nationalstat är m.a.o. inte en fullvärdig demokrati och för ett närmande till denna ideala statsform, vars ursprung man finner i Perikles Aten, får man söka sig till regioner som skolats till nationer i ordets rätta betydelse. Nationer finner man också i universitetslivets studentnationer med sin gemensamhet efter hembygd, eller i hembygdsföreningar. Denna tradition går tillbaka till de första universiteten i Bologna och Paris från 11-1200-talet.

Nationssamhörigheten lyfts fram och amalgameras genom epos (berättelser) i prosa, dikt och sång som hyllning till fäderneslandet, flaggan och nationaldagen. Dessa symboler är viktiga för ett folks samhörighetskänsla och trygghet, som ger en identitet och tillförsikt.    

Den svenska nationaldagen inföll för några dagar sedan, den 6e juni. Den hette tidigare « svenska flaggans dag » men upphöjdes under senare år till nationaldag, till åminnelse av Gustav Vasas val till dåvarande Svealands (d.v.s. mälarprovinserna ; Uppland, Västmanland och Södermanland) konung år 1523. 

De nordiska korsflaggorna har ju sina ursprung från korsfarartiden under 11-1300-talet då kristendomens helgedom Jerusalem skulle befrias från muslimerna. Äldst av de nordiska korsflaggorna lär Skånelands gula kors på röd botten från 1100-talet vara, som fördaterar Dannebrogen från 1219. Nationsflaggorna har i sin tur sina ursprung i sjöfartsflaggorna (nationerna ligger ju stilla på marken medan fartygen förflyttar sig och därav behovet att kunna identifiera sig).

I Sverige styrs den politiska utvecklingen av en stockholmsbaserad grupp av politiskt korrekta apostlar bestående av journalister och politiker. Agendan är att skapa ett mångkulturellt samhälle, den största sociala revolutionen i landets historia och som aldrig har fått debatteras eller ifrågasättas. 

Det mångkulturella samhället är ett segregerat och gettoiserat samhälle med växande samhällsklyftor och kriminalitet. Detta har man förstått ute i Europa och därför har denna samhällsform förkastats av alla regeringar. Cameron i U.K. har t.o.m. gått så långt som att förklara « my war against multiculturalism » och Merkel i Tyskland har varit mycket tydlig med att förkasta mångkulturalism som en möjlig samhällsbyggnadsväg. I Frankrike, Italien och Spanien är det den latinska kulturen som gäller och går vi österut så är frågan över huvud taget inte aktuell.

Redan vid unga år förundrades jag över den svenska kulturelitens fascination för samhällsomstörtande diktaturer som Mao's Kina och Pol Pot's Kampuchea. När berlinmuren raserades av folket som sökte och fann sin återförening fälldes många tårar av svenska politiker och kulturjournalister och stasiarkiven hemligstämplades.    

Sverige har de facto blivit en enpartistat. Inom de sju etablerade partierna råder konsensus, vilket stadfästes genom den s.k. decemberöverenskommelsen (DÖ) då folkrepresentationen fick vika för den politiskt korrekta doktrinen.

Ulf  F.Bergsrtöm
oberoende betraktare från en europeisk horisont 

14 juni 2015

SweTree Technologies

 
Jag mår riktigt illa och grips av panik när jag läser om detta företag med sina övergrepp mot naturen. Mot basen för vårt liv på jorden! Tanklöst, hänsynslöst!! Utsätts vi inte alla för mord när våra naturliga förutsättningar förstörs?  
De svenska skogsbolagen och forskningen bildar en triangel med detta kemibolag som också hänger ihop med tyska BASF (BASF, föredetta Badische Anilin- & Sodafabrik, är efter marknadskapitalisering världens största kemikoncern, enligt Wikipedia). 
Skogsgenetikprofessorn Stefan Jansson från Umeå forskar alltså inom denna "kapitalistiska triangel". Han instruerade oss, ett fyrtiotal offentligt inbjudna, om genmodifieringen i Våxtorp i onsdags.  
 
Vid kvällens avslutning när vi till sist stod ute på fältet och professorn fortsatte förklara SLUs forskning för oss, la Laholms kommunekolog  sin arm om mig och undrade moderligt  "Susanne, känner du dig lugnare nu?" Nej, svarade jag henne bestämt, inte ett dugg. 
Hade inte tid att fördjupa mig, chauffören väntade. 
"Sverige är det enda landet där genmanipulerade träd/plantor får vara i fred och växa till sig", sa professorn med stolthet i rösten. "Ush, det borde jag kanske inte ha sagt, menade han direkt därefter, en aning mindre självsäker.    
   /S.


13 juni 2015

Ekologiskt självmål

I den nuvarande jordbrukskrisen så faller även ekologiska produkter i pris.
Det är egentligen egendomligt att så sker, för dessa är ju inte ens hopkopplade med de stora bulkvarorna på marknaden.
Varför då låta priserna följas åt?
Kan det vara så att alla utom odlaren, bonden eller mjölkaren vill ha det så?
För egentligen är dagens jordbrukskris en test på vad konsumenterna egentligen vill.
Vill man betala rimligt för det man tänker stoppa i sig eller är det "förhandlingsbart"...
Med nuvarande prismässiga kopplingar får marknaden aldrig klart vad som gäller utan ekologisk odling blir alltid ett politiskt och byråkratiskt misslyckande.
Låt ekologiska odlingsprodukter få sin egen prislista utan koppling till andra typer av produkter och testa marknaden på allvar!

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/efter-20-ar-nu-ger-ekobonden-upp-11081029.aspx

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/wsu-oam052615.php

12 juni 2015

Miljöpartiet lyfter GMO-fråga

http://www.atl.nu/arbetsliv/milj-partiet-lyfter-gmo-fr-ga

Om man fundera på vad detta innebär, för det fortsätter ju i det spår som hela miljörörelsen fastnat i - hälsofrågan - och inte i makt- och patentfrågan, så är frågan förlorad redan...
Monsanto tar över svenskt lantbruk. (Eller andra patentföretag)
Lantbrukarna kommer successivt upptäcka att de är de verkliga förlorarna då de blir kapitalets slavar...
Deras "uppdragsgivare" - svenska folket - fattar inget utan lämnar över makten över maten till agribolagen, Monsanto, med flera...

Det nuvarande skitsnacket om "Livsmedelsstrategin" blir bara en inkörsport för GMO där hela lönsamheten och styrningen av svenskt lantbruk hamnar hos utländska bolag.
Detta då minister Bucht vill släppa detta politiska problem, som kallas "Jordbrukspolitik" till aktiebolag, helt i stil med svensk skogspolitik från 1800- talet.
Då kan man verkligen lägga ner det besvärliga problemet "gnälliga bönder" och ägna sig åt mer väsentliga problem som genusfrågan i aktiebolagens styrelser och andra ickefrågor.
Människors matproblem är upp till den enskilde att sköta själv!
(Begriper lantbrukarna/LRF det?)

Veganernas envisa kamp

Om inte människor insett det så förs en ständig kamp mot djurhållning i lantbruket från alla håll.
Veganernas envisa kamp.
Varje möjlighet till att svärta ner djurhållningen inom lantbruket tas....
Som kampen mot mjölk och övriga mejeriprodukter.
Ibland så blir det närmast patetiskt.
Men för många blöthjärtade medborgare blir det en mindre chock.
Då de är så uselt informerade om tillvarons villkor.....

http://www.gp.se/ekonomi/1.2742016-tusentals-killingar-avlivas-for-mjolk

11 juni 2015

Fler kor än man har råd med

Ett nytt fenomen i lantbruket är åsikten som en länsveterinär uttryckte:
"Man skall inte ha fler kor än man har råd med!"
När man funderat en stund på vad detta innebär för lantbruket/jordbruket blir konsekvenserna uppenbara.
Att man inte skall ha fler kor än man har råd med... Alltså.
I hastigheten låter det förnuftigt....

Något som de flesta jordbrukare/bönder vetat om i "alla tider" är att utan att ha politiken med sig så är det omöjligt att bedriva jordbruk eller vara bonde. Därför att man kan inte flytta sin verksamhet som bonde. Man kan inte heller flytta sitt hus, vanligen, om det står om en plats.
Vilket är en lämplig parallell som förklaring för den okunnige.

Det innebär att likaväl som dagens villaägare utan att blinka skuldsätter sig för extremt höga belopp - i tron att samhället kommer att stötta dem vid en ekonomisk kris - så har, eller måste, dagens lantbrukare ha samma "klockartro" på statens (och EUs) vilja att framöver stötta lantbruket och dess hårdsatsande företagare.
Men är det säkert?
Åtminstone för lantbruket är jag tveksam.
När jag funderat mer på länsveterinärns åsikt "att man skall inte ha fler kor än man har råd med".
För den åsikten innebär att lantbrukares/bönders vanliga "gnäll" om dåliga villkor faktiskt handlar om att man har "fler kor än man har råd med"!

Det som LRF, som branschorganisation, försökt berätta för sina medlemmar i tjugofem år (sedan avregleringsbeslutet 1990) är just detta enkla: Man skall inte ha fler kor än man har råd med!
Att nu är det marknaden som gäller!
I den nuvarande mjölkkrisen tycks man på ett brutalt sätt få lära sig att "man skall inte ha fler kor än man har råd med"! Men hur många mjölkbönder inser vad det innebär?

Skall man renodla tanken om detta innebär det att det är omöjligt att ha fler kor än man har råd med - för en situation där ekonomin faller ihop - även då förutsättningarna ser bra ut.
Vilket man insåg att lantbrukarna som var med på diskussionen på Livmedelsstrategimötet inte hade insett. De förutsatte att samhället efterfrågar deras existens. Men det är tveksamt idag.
För om marknaden visar på ett överskott totalt (som idag när vi på planeten har en total jordbruksproduktion som kan försörja 10 miljarder människor) så kan priserna på kor (och även annat) falla hur mycket som helst (vilket det gör) och alla svenska lantbrukare kan då få förmaningen att " man skall inte ha fler kor än man har råd med"!

http://www.atl.nu/arbetsliv/buchts-sista-m-te-om-livsmedelsstrategin

10 juni 2015

Showmanship, som det kallas

Några videos om utställningar av kreatur.
Det är litet sport över detta och inte bara krass ekonomi...


9 juni 2015

Strategi i livsmedel

Saxat ur Wikipedia:
"En vanlig definition av strategi kontra taktik är "taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig".

Detta citat ur Wikipedia använde man som förklaring för varför man genomför "Livsmedelsstrategin". Vilket krig? Kampen är ju i det närmaste över....

I de flesta resonemang om näringslivet, särskilt inom jordbruket, hänvisas det till "komparativa fördelar". Man skall odla det som naturen, folket och politiken är bäst på....
Skall alla bönder odla på samma sätt, använda samma teknik och samma grödor, så är det bara den enskilda åkerplättens naturliga förutsättningar som avgör utfallet och ekonomin.
Och då är det endast att leta reda på den åkerjorden och odla där för att få bäst lönsamhet.
Var finns denna goda karamell?
Tja, Cuba, till exempel... Troligen världens bästa åkermark.

Men vi då? Bor så långt norrut..
Långa tråkiga vintrar...
Kort sommar.
Det måste vara helt kört....
Jovisst, om vi jämför oss med Cubas jordar....

Och så tycks politiken och andra tänka.
Komparativa fördelar. Men just den strategiska biten kräver att man förstår de komparativa fördelarna man kan ha!
Och det gör inte svenska politiker och expertis.
Alltså kommer det inget matnyttigt ur "Livsmedelsstrategin"!

Så vad har vi för komparativa fördelar?
Vårt nordliga läge!
Ju längre norrut man kommer, desto bättre kvalitet på jordbruksprodukter!
Solen, den intensiva och korta säsongen ger en överlägsen kvalitet!
Men utnyttjas det? Icke!
Går det att via "livsmedelsstrategin" lösa detta? Icke!
Det finns fler sådana grundläggande funktioner som inte fördes fram..
Men vem skulle göra det....?

8 juni 2015

Livsmedelsstrategimötet

Jag var alltså på detta offentliga möte om framtidens livsmedelsförsörjning.

Ofta kan man känna "i luften" vad som framtiden har att erbjuda. Vid vissa tillfällen känns det tydligare....
Som på detta möte.

Hur skall man förklara en känsla?
Genom en förklaring, en historia...
En gång när jag jobbade som säljare inom lantbruket. Inte särskilt framgångsrik (som bisats). Så hade jag mina diskussioner med presumtiva kunder. Bland annat hos en pensionerad mjölkbonde i Halland. Jag tyckte att jag sökte efter den diskussion som jag hade mött som avbytare hos bönderna år 1969...
"Då bönderna ifrågasatte om de skulle fortsätta med sitt jordbruk eller söka jobb utanför gården", som jag sa...
"En slutade faktiskt då och jag var med och visade upp korna vid auktionen.."

"Ja, det var likadant 1939! Då var det många som slutade med korna och skaffade jobb utanför gården...", sade min presumtive kund.
"Va, har det hänt tidigare?!"

Jo, så var det. Då vi i Sverige haft en bondekår som efter de agriindustriella revolutionen, eller vad man kallar det i skolundervisningen, på 1800- talet, omformat bönderna till entreprenörer, så agerar bönder som andra företagare. Det blev särskilt tydligt efter att redovisningssystemet ändrades och "kontantmetoden" försvann i början av 1970-talet och bönderna fick samma system som andra småföretagare.

Den globala livsmedelskrisen i början av 1970- talet tvingade fram de svenska lantbrukssubventionerna som skuggade samma fenomen utomlands, i Europa och USA.
Vilket sedan skapade "Sojakriget" mellan EG och USA (1972-1990). Och som därefter triggat en globaliserad handel med jordbruksvaror som idag har ökat från 5-6% till det dubbla, under senare år, av världens totala produktion. Processen tycks vara cementerad?!

Den generation som startade på 1970- talet har nu snart alla slutat av åldersskäl.
Precis som i andra småföretagarbranscher måste det ske ett generationsskifte på något sätt.
Den generation som blev lantbrukare på 1970- talet surfade rätt fram med subventionsvågen, som egentligen upphörde i mitten av 1980- talet. Och precis som den tidigare generationen, de som "surfade" på krigsårens nationella jordbruksbehov, så körde man vidare även om det blev allt sämre lönsamhet. Som ju hade den usla bondtiden att genomlida, från 1948 års jordbrukspolitiska beslut till subventionsvågen 1972. I stort sett tjugo usla år. Och som också varit sedan 1990 fram till dags datum.

Man kan se att detta mönster upprepats gång på gång sedan franska revolutionens effekter i svensk politik. Med första laga skiftet i början av 1800- talet och en allmän omstöpning av de politiskt starka bondebyarna. Man omformade bönderna till entreprenörer. Denna process är nu slutförd, men insikten hos det övriga samhället om detta är förvånansvärt dålig. Men det är också en trend som gäller i hela Europa och USA. Så därmed skuggar vi bara omvärlden som vanligt.

Dessa tankar blev tydliga på mötet med alla intressenter inom livsmedel. Ingen var intresserad av att det inte finns tillräckligt med svenskt nötkött. Man bara konstaterade det och ville ha mer.
"Fast priset har ju stigit till 40-45 kr kilot"... Som en sade.
Det är otillräckligt, tänk 100 kr istället sa jag! Man bara fnyste åt det....

"OK.. Varför inte då kräva att skapa kolchoser då! Det är ju det ni vill ha!"
Varför tro att det skall finnas enskilda medborgare som ställer upp i detta bondfångeri?

Uppenbart var att politiken hade insett att ungdomarna inte vill syssla med detta. Det framkom av de byråkrater och politiker som yttrade sig. Man tyckte att någon skulle uppmuntra ungdomar att söka sig till lantbruksutbildningarna...

Efter att Sverige blev en del av EU förändrades det svenska jordbrukets förutsättningar.
Politiken kunde tidigare använda egna svenska lösningar.
Eller som under de båda krigen under första halvan som styrde då.
Eller som de politiska besluten under 1800- talet att omforma bondebyarna till "modern entreprenadverksamhet"
Tio goda år som följs av tjugo dåliga år.

Vad skall man hitta på nu?
Kan man göra något politiskt? Eller är processen given?
Globaliseringen fortsätter vilket innebär att kvalitet kostar.
Och andra får söka sig till McDonalds, KFC eller Subway.

7 juni 2015

Livsmedelstrategin

Så har man då varit på ett möte med "Livsmedelsstrategin".
God mat är det som alltid dämpar humöret på en arg bonde.
Det fick jag lära mig på en kurs en gång på LRFs kursgård Sånga-Säby.
Och inte bara där...
En korvknalle berättade att säljaren från Scan beskrev taktiken som man hade för att hålla missbelåtna bönder lugna på medlemsmötena.
Man började med lunchen!
Och en kraftig lunch.....
En mätt bonde är en tam bonde...

Så man började med lunchen. På "Strategimötet".
Sedan en presentation.
Landshövdingen drog några Mao-skrönor från sin ungdom.
"Varje land har en armé, antingen sin egen eller någon annans..."
Och hade en egen variant av den...
"Varje land har ett jordbruk, antingen sitt egna eller i ett annat land..."

Minister Bucht blev presenterad av projektets ledare, den gamla jordbruksministern Åhnberg.
Bucht verkar vara en jovialisk person. I stil med sin företrädare... (Hmm... Alltså, Eskil..)

Sedan var det fika och diskussion om "Livsmedelsstrategin" vid bordet.
De flesta vid fikabordet var offentliganställda eller något liknande...
Någon bonde kunde jag inte se... (Med mig själv som eventuellt undantag)

Efter detta skulle en redovisning och presentation av förslag om strategiska alternativ. Dock blev det mest protester och klagomål från bondeleden och en massa skitsnack från alla så kallade "skattediare"....
Projektledare Åhnbergs kommentar var något syrlig över klagomålen...
Varför så negativa...?
Ja, det framkom även klagomål angående vargar, indragna stöd som finns i våra grannländer eller rättsosäkert djurskydd med mera....
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20919551.ab

Ja, inte kommer det något "matnyttigt" ur det detta.

Som en jämförelse:
http://devinder-sharma.blogspot.se/2015/05/those-responsible-for-agrarian-crisis.html

6 juni 2015

Första sommardagen

Siloman

Siloman silo demolition with the help of his dodge Intrepid. Nearly a fail but somehow got lucky and worked out in his favor... OK I was just kidding, Siloman is not a professional just a local clown........Jag gillar denna video.

5 juni 2015

Den sociala biten

Att sjunkande mjölkpriser är ett globalt problem och inte enbart ett ARLA-problem torde väl de flesta insett.....
Men hur illa det är att vara mjölkbonde är kanske svårt att förstå, då hela den verksamheten bygger på en personlig "seghet" i sitt sätt att vara företagare...
Man kan inte göra snabba omkast i verksamheten...
Låt mig ta ett exempel.
Man har en ko.
Dag Ett.
Kon semineras eller blir dräktig med tjur.
9 månader och 9 dagar senare föds en kalv...
Kalven pysslar man med ett par månader innan hon är nästan självgående på vanligt foder...
Då har det gått ett år...
Ett år senare, efter kanske ett halvår utomhus på bete, så är det dax att kvigan blir dräktig...
Träffar en tjur eller så...
9 månader och 9 dagar så kalvar kvigan och kallas därefter för Ko.
Ungefär 3 år efter att Kon själv blev "tillverkad"....
Därefter sätts hon in i produktionen av mjölk.
Första året brukar inte hennes mjölkproduktion vara så jättelysande..
Hon är ju nybörjare...
Men efter nästa kalvning, ett år senare, så brukar det bli bättre, men inte alltid, för en del kor behöver ett "sabbatsår" då första produktionsåret var tuffare än kon trodde...
Men då är vi uppe i år 5!
Skulle det vara så att kon orkar kämpa på och är en riktigt stark ko så levererar hon mest när hon närmar sig 10 års åldern....
11år efter att hon själv blev "tillverkad"....
Kämpigt att leva i en värld där volatilitet är det som bestämmer...
Det gäller både kon och hennes ägare...
Därför är mjölkbönder de segaste, men också de som också saknas mest när "båset är tomt", för vem skall då "göra jobbet"?
http://www.farmersjournal.ie/4-3-drop-in-latest-global-dairy-trade-auction-182312/

4 juni 2015

Resursförstörande denitrifikation

I "Västerhavet 2015" skrivs om miljöfrågorna och den aktuella situationen.
Givetvis kommer jordbruket upp till diskussion.
Sidan 8.
Under titeln: Nya metoder minskar läckaget från jordbruk, resonerar man runt ett nytt sätt att dika åkermark i Halland.
Citat:
"Tanken är att istället för den resursförstörande denitrifikationen satsa på sedimentation, växtupptag och infiltration för att återcirkulera näring till åkern och utnyttja producerad biomassa."

Är det rimligt att man med miljöargument driver en "affärsidé" som knappast går ihop utan stora ekonomiska bidrag? Miljöargument som absolut inte har bäring i korrekta miljöargument!
Att denitrifikationen är en naturlig process vet väl alla...
Men att det är resursförstörande måste allt vara att överdriva!
Eller snarare borde anses vara en ren lögn!
En naturlig process där kvävets rörelser i mark och vatten blivit något "resursförstörande"..
Fast det är ju en mildare variant mot förr då kvävet var allt ont i världen.
Den största delen av luften var då rena katastrofen...
Hur kan man få hålla på och driva miljöfrågor med skattemedel med dessa lögner?

http://issuu.com/havsmiljoinstitutet/docs/vasterhavet_2015

3 juni 2015

Havredryck på framgång

Traditionellt är mjölkkon svenskt jordbruks viktigaste faktor.
Då boskapsskötsel varit basen i svenskt jordbruk i alla tider.
Men i den korta period som vi kallar "det moderna Sverige" så gäller inte det....
Nu vill människor vara vegetarianer.
Och dricka "havremjölk".
En utmärkt tanke, rent kommersiellt.
Havreodling är också en paradgren för svenskt jordbruk!
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2732798-way-out-west-blir-mjolkfri

Men köp, eller odla litet havre, och gör egen "havremjölk"!
http://livet.lyckobacken.se/ekonordarna/2010/10/02/egen-havremjolk/

2 juni 2015

Isländsk bondefilm till Cannes

"Hrútar", (Baggar) heter en film som fått pris i Cannes. Den handlar om en isländsk fårbonde.

Trailer:

1 juni 2015

Striden fortsätter

Historien om "Hästmannen" har visat många sidor i det svenska samhället.
Att det inte är lämpligt att avvika från normen, är en sida av samhället som Hästmannen klart visat.
Men det finns fler fenomen.
Att byråkratin har förlorat sin tidigare roll i samhället...
Att man någonstans förlorat moraliska grundprinciper i det svenska samhället och att man förvirrat letar efter dessa förlorade principer.
Men att svenskarna fortfarande tror att Sverige är ett moraliskt högstående land...

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkoping/nya-turer-kring-hastmannen