11 juni 2015

Fler kor än man har råd med

Ett nytt fenomen i lantbruket är åsikten som en länsveterinär uttryckte:
"Man skall inte ha fler kor än man har råd med!"
När man funderat en stund på vad detta innebär för lantbruket/jordbruket blir konsekvenserna uppenbara.
Att man inte skall ha fler kor än man har råd med... Alltså.
I hastigheten låter det förnuftigt....

Något som de flesta jordbrukare/bönder vetat om i "alla tider" är att utan att ha politiken med sig så är det omöjligt att bedriva jordbruk eller vara bonde. Därför att man kan inte flytta sin verksamhet som bonde. Man kan inte heller flytta sitt hus, vanligen, om det står om en plats.
Vilket är en lämplig parallell som förklaring för den okunnige.

Det innebär att likaväl som dagens villaägare utan att blinka skuldsätter sig för extremt höga belopp - i tron att samhället kommer att stötta dem vid en ekonomisk kris - så har, eller måste, dagens lantbrukare ha samma "klockartro" på statens (och EUs) vilja att framöver stötta lantbruket och dess hårdsatsande företagare.
Men är det säkert?
Åtminstone för lantbruket är jag tveksam.
När jag funderat mer på länsveterinärns åsikt "att man skall inte ha fler kor än man har råd med".
För den åsikten innebär att lantbrukares/bönders vanliga "gnäll" om dåliga villkor faktiskt handlar om att man har "fler kor än man har råd med"!

Det som LRF, som branschorganisation, försökt berätta för sina medlemmar i tjugofem år (sedan avregleringsbeslutet 1990) är just detta enkla: Man skall inte ha fler kor än man har råd med!
Att nu är det marknaden som gäller!
I den nuvarande mjölkkrisen tycks man på ett brutalt sätt få lära sig att "man skall inte ha fler kor än man har råd med"! Men hur många mjölkbönder inser vad det innebär?

Skall man renodla tanken om detta innebär det att det är omöjligt att ha fler kor än man har råd med - för en situation där ekonomin faller ihop - även då förutsättningarna ser bra ut.
Vilket man insåg att lantbrukarna som var med på diskussionen på Livmedelsstrategimötet inte hade insett. De förutsatte att samhället efterfrågar deras existens. Men det är tveksamt idag.
För om marknaden visar på ett överskott totalt (som idag när vi på planeten har en total jordbruksproduktion som kan försörja 10 miljarder människor) så kan priserna på kor (och även annat) falla hur mycket som helst (vilket det gör) och alla svenska lantbrukare kan då få förmaningen att " man skall inte ha fler kor än man har råd med"!

http://www.atl.nu/arbetsliv/buchts-sista-m-te-om-livsmedelsstrategin

2 kommentarer:

 1. Ja, det där känner vi igen från livsmedelsstrategin. Det är därför politiken ger djurskyddsinspektörerna tillsammans med LRF fria händer att minska nötkreaturbeståndet. Snart har man helt lyckats och är nere på noll.
  Frågan är vilken ny tjänstesektor politiken lovat inspektörerna och LRF-tjänstemännen. Kan det möjligen vara invandringen och därmed
  sammanhängande problem? Inte kan väl både LRF-tjänstemännen
  och inspektörerna vara så dumma att de sågar av den gren de själva
  sitter på?

  SvaraRadera