26 juni 2015

Konkurrensutredningen

Ett politikområde som har avgörande betydelse för överlevnadsmöjligheten är skattesystemet. Och det är alla partier överens om att där ska "den svenska modellen" gälla till varje pris, på det får vi inte rubba. Andra områden är försäkringssystemen, pensionssystem, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapeng mm. som missgynnar jordbrukare. Kan man inte ändra på dessa ting så bör det vara politikens skyldighet att uppmana ungdomar att absolut inte hänge sig åt jordbruksverksamhet eftersom hela den svenska politiken i praktiken motarbetar sådan verksamhet genom sina beslut.

I mycket är skatter, försäkringssystem, pensionssystem, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapeng eller barnomsorgssystem som är särskilt anpassade till en nationell hantering utifrån en tanke om ett nationellt samlat samhälle som var typiskt för sena 1900- talets svenska industrisamhälle.
Och frågan om dessa olika samhällsinsatser och hur de påverkar olika typer av företagande var just det som inte ingick i utredningens direktiv.
Men som är det helt avgörande för framtiden!

Skatten på arbete, den vanliga inkomstskatten, är i sig en extremt viktig detalj.
I de flesta övriga medlemsländer använder man en beskattningsprincip som brukar beskrivas enligt följande: Ingen skatt och avgift på inkomster under landets medianinkomst.
Det är egentligen bara Sverige och Tyskland som inte följer denna beskattningsprincip.
Sverige på grund av att man beskattar all inkomst från första intjänade kronan med "arbetsgivaravgiften" med dryga 30%. Tyskland har ett motsatt förhållande.

Hade man i Sverige använt principen - ingen skatt och avgift under landets medianinkomst - hade förutsättningarna för ett arbetsintensivt jordbruk varit helt annorlunda. Enligt de förutsättningar som finns i övriga EU! Då nuvarande skatteuttag kräver att arbetskraften rationaliseras bort mer i Sverige än i övriga EU, för att kunna konkurrera! Och det gäller då inte bara primärproduktionen utan även verksamheter runt jordbruket som åkerier, slakterier, charkuterier, veterinärverksamheter, med mera. Hela produktionskedjan är för dyr för att kunna konkurrera med importprodukter!


http://www.atl.nu/lantbruk/jv-risk-f-r-tandl-sa-satsningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar