8 juni 2015

Livsmedelsstrategimötet

Jag var alltså på detta offentliga möte om framtidens livsmedelsförsörjning.

Ofta kan man känna "i luften" vad som framtiden har att erbjuda. Vid vissa tillfällen känns det tydligare....
Som på detta möte.

Hur skall man förklara en känsla?
Genom en förklaring, en historia...
En gång när jag jobbade som säljare inom lantbruket. Inte särskilt framgångsrik (som bisats). Så hade jag mina diskussioner med presumtiva kunder. Bland annat hos en pensionerad mjölkbonde i Halland. Jag tyckte att jag sökte efter den diskussion som jag hade mött som avbytare hos bönderna år 1969...
"Då bönderna ifrågasatte om de skulle fortsätta med sitt jordbruk eller söka jobb utanför gården", som jag sa...
"En slutade faktiskt då och jag var med och visade upp korna vid auktionen.."

"Ja, det var likadant 1939! Då var det många som slutade med korna och skaffade jobb utanför gården...", sade min presumtive kund.
"Va, har det hänt tidigare?!"

Jo, så var det. Då vi i Sverige haft en bondekår som efter de agriindustriella revolutionen, eller vad man kallar det i skolundervisningen, på 1800- talet, omformat bönderna till entreprenörer, så agerar bönder som andra företagare. Det blev särskilt tydligt efter att redovisningssystemet ändrades och "kontantmetoden" försvann i början av 1970-talet och bönderna fick samma system som andra småföretagare.

Den globala livsmedelskrisen i början av 1970- talet tvingade fram de svenska lantbrukssubventionerna som skuggade samma fenomen utomlands, i Europa och USA.
Vilket sedan skapade "Sojakriget" mellan EG och USA (1972-1990). Och som därefter triggat en globaliserad handel med jordbruksvaror som idag har ökat från 5-6% till det dubbla, under senare år, av världens totala produktion. Processen tycks vara cementerad?!

Den generation som startade på 1970- talet har nu snart alla slutat av åldersskäl.
Precis som i andra småföretagarbranscher måste det ske ett generationsskifte på något sätt.
Den generation som blev lantbrukare på 1970- talet surfade rätt fram med subventionsvågen, som egentligen upphörde i mitten av 1980- talet. Och precis som den tidigare generationen, de som "surfade" på krigsårens nationella jordbruksbehov, så körde man vidare även om det blev allt sämre lönsamhet. Som ju hade den usla bondtiden att genomlida, från 1948 års jordbrukspolitiska beslut till subventionsvågen 1972. I stort sett tjugo usla år. Och som också varit sedan 1990 fram till dags datum.

Man kan se att detta mönster upprepats gång på gång sedan franska revolutionens effekter i svensk politik. Med första laga skiftet i början av 1800- talet och en allmän omstöpning av de politiskt starka bondebyarna. Man omformade bönderna till entreprenörer. Denna process är nu slutförd, men insikten hos det övriga samhället om detta är förvånansvärt dålig. Men det är också en trend som gäller i hela Europa och USA. Så därmed skuggar vi bara omvärlden som vanligt.

Dessa tankar blev tydliga på mötet med alla intressenter inom livsmedel. Ingen var intresserad av att det inte finns tillräckligt med svenskt nötkött. Man bara konstaterade det och ville ha mer.
"Fast priset har ju stigit till 40-45 kr kilot"... Som en sade.
Det är otillräckligt, tänk 100 kr istället sa jag! Man bara fnyste åt det....

"OK.. Varför inte då kräva att skapa kolchoser då! Det är ju det ni vill ha!"
Varför tro att det skall finnas enskilda medborgare som ställer upp i detta bondfångeri?

Uppenbart var att politiken hade insett att ungdomarna inte vill syssla med detta. Det framkom av de byråkrater och politiker som yttrade sig. Man tyckte att någon skulle uppmuntra ungdomar att söka sig till lantbruksutbildningarna...

Efter att Sverige blev en del av EU förändrades det svenska jordbrukets förutsättningar.
Politiken kunde tidigare använda egna svenska lösningar.
Eller som under de båda krigen under första halvan som styrde då.
Eller som de politiska besluten under 1800- talet att omforma bondebyarna till "modern entreprenadverksamhet"
Tio goda år som följs av tjugo dåliga år.

Vad skall man hitta på nu?
Kan man göra något politiskt? Eller är processen given?
Globaliseringen fortsätter vilket innebär att kvalitet kostar.
Och andra får söka sig till McDonalds, KFC eller Subway.

3 kommentarer:

  1. Det är intressant att jordbruksarbetet intresserar så få. Det verkar ju inte bara vara Sverige heller utan en allmän trend? Vem ska då i framtiden fylla matvarubutikerna? Ytterligare ökning av storskalighet blir väl lösningen man kommer att tvingas vända sig till.

    Kan bli spännande konsekvenser om problemen till följd av resursuttömning infrias. Stordriftens förutsättningar dvs tillgången på billiga råvaror och energi kanske sviker.

    Vi får väl hoppas att alla peakar som det talas om är falska alarm.

    SvaraRadera