3 juli 2015

Ny definition av betesmarker och slåtterängar

"Från och med 2015 gäller en ny definition av betesmarker för gårdsstödet. Förslaget är att samma definition ska gälla även för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar.

Den stora skillnaden är att den tidigare trädräkningen har tagits bort. Som tidigare gäller att marken inte får vara åkermark och att det skall växa gräs och örter som har ett fodervärde. Ris är inte längre godkänt men däremot är hävdad ljung godkänt som foder.
Eftersom trädräkningen är borttagen kan det i blocken nu ingå tätare trädområden, om det finns ett fodervärde på marken. I vissa fall kan de tätare områdena komma att bedömas som igenväxning. Vad som är att betrakta som igenväxning är ännu inte bestämt. Sök därför inte åtagande för mer mark än du kan sköta enligt villkoren för ersättningen.
Det innebär bland annat att igenväxningen ska vara borttagen från början.

Läs om villkoren på Jordbruksverkets hemsida!"
(http://www.jordbruksverket.se)

Saxat ur Jordbiten, Västra Götalands Länsstyrelses jordbrukarutskick.
Kan man komma närmare Kafka?

http://www.lantbruk.com/lantbruk/sa-gick-diskussionen-om-forsenade-kompensationsstoden

5 kommentarer:

 1. Hm,
  "Inte heller skog eller områden där insatser gjorts i syfte att gynna trätillväxten räknas som betesmark. Betesmark ger rätt till gårdsstöd."
  Skogsbete 2500:-/ha
  Betesmark 1000:-/ha
  Det måste betyda att om bara boniteten är okej och man inte planterar gran efter avverkning är man stödbrättigad?

  Fjällkon är väl ypperlig för skogsbete?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man räknar in den extra tillväxt tack vare kvävet som djuren tillför kvarvarand träd samt röjningsarbete som man slipper...
   Minst 1000:- per hektar...
   Är skogen siktad 2500:-
   Inte en gran planterad efter Gudrun...
   Man ser ändå skogsbruket som en hobby...

   Radera
  2. Bra bonitet här, säg 4ha per ko...
   Vad kostar en fjällko?

   Radera
  3. Hmm....
   4000kr....
   Ungefär...

   Radera