4 juli 2015

Olika förklaringar

Den förklaring jag fått (http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/07/mcsharry-och-sojakriget.html) angående förändringen av CAP från kopplade stöd till frikopplade som det beskrivs i nedan länk är inte den som jag fått mig till livs från ECVC, alltså Europeiska La Via Campesina.
Man har en längre historia att beskriva.
Som börjar redan i början av 1970- talet med den globala livsmedelskrisen som medförde att Sverige införde jordbrukssubventionerna på 1970- talet.
Det som senare kallades Sojakriget på kontinenten..
Det som skapade en konflikt mellan Bryssel och Washington.
Frågan avgjordes i Gatt/WTO 1990. Till förmån till USA.
1992 kom USA och Bryssel överens om framtiden. Det kallades Blair House - överenskommelsen. Man beslöt att avveckla direktstöden och införa frikopplade gårdstöd.
Som inte skulle vara "marknadsstörande"....
Så när Sverige blev medlem i EU var kursen redan utlagd och den propaganda som LRF drev om alla olika stöd var politiskt redan död...
Men det är exakt tjugo år sedan.
Och politiska beslut tycks ta tid...
Men jag tycker allt att ECVC har en rimligare förklaring än nedan länk.
Men den kanske inte ser så bra ut för svensk historieskrivning....

http://www.lantbruk.com/lantbruk/kamp-mellan-brasilien-och-eu-orsakade-stodkaoset
http://www.ksla.se/anh/files/2012/06/13.-Jordbrukspolitiken-ett-klassiskt-drama-sid-227-257.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar